BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Problemy dotyczące możliwości ujawniania wartości niematerialnych w sprawozdawczości finansowej - przykład firm sektora farmaceutycznego
Problems Concerning Possibilities to Disclose Intangible Assets in Financial Reporting - Example of Pharmaceutical Industry Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 289-296, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa
Financial reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące we wnętrzu przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu, będące wynikiem szybkiego postępu technologicznego, informatycznego oraz procesów globalizacji sprawiają, iż rośnie znaczenie decyzyjne generowanych przez nie informacji. Podstawowym źródłem takich informacji, mimo różnych form ich przekazu, jest niewątpliwie sprawozdanie finansowe wygenerowane w systemie rachunkowości, jako jego produkt finalny. Wyraża ono raportowanie określonych aspektów działalności gospodarczej danego podmiotu, stanowiąc podstawę pomiaru i oceny ich potencjału wewnętrznego oraz wyników działalności. (fragment tekstu)

Financial reporting of companies allows to generate information on components constituting future values to limited extent. Financial reporting is not able to express intangible assets in the appropriate manner in relation to their real value or present them in a concise and clear form. As a result, pharmaceutical companies acquiring intangible assets (e.g. patents on producing drugs) in outside transactions present "fuller" picture of assets as well as show better short-term profits than companies creating such resources on their own. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R.: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  2. Liang P.J.: Recognition: An information Content Perspective. "Accounting Horizons" 2001, Vol. 15, nr 3.
  3. Michalczuk G.: Bilansowe ujęcie kosztów prac rozwojowych jako wewnętrznie wytworzonego składnika wartości niematerialnych. [W:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 464. Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Szczecin 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007. T. I. SKwP, IASB, Warszawa- Londyn 2007.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przemysł farmaceutyczny - problemy i proponowane rozwiązania. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com).
  6. Podszywałow A..: Wartości niematerialne i prawne. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006.
  7. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce. Red. G.K. Świderska, W. Więcław. Difin, Warszawa 2006.
  8. Turyna J.: Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. "Problemy Rachunkowości" 2005,nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu