BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Maciejewski Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Obrót bezgotówkowy w handlu detalicznym na rynku polskim
Cashless Payments on the Polish Retail Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 321-328, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Obrót bezgotówkowy, Handel elektroniczny, Rynek
Cashless flow, e-commerce, Market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne stwarzają ogromne możliwości podniesienia sprawności i bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów realizacji płatności. Obserwowany jest znaczny wzrost wykorzystania elektronicznych instrumentów płatniczych oraz systematyczne poszerzanie się zakresu metod płatności dostępnych dla klientów. Jednak rynek płatności bezgotówkowych w Polsce znajduje się wciąż we wstępnej fazie rozwoju, a udział instrumentów elektronicznych w obrocie detalicznym pozostaje niewielki w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Dalszy rozwój rynku płatności elektronicznych wymaga przezwyciężenia szeregu barier, takich jak: konieczność ponoszenia znacznych nakładów na wdrażanie systemów informatycznych, niedostateczna akceptacja społeczna i obawy o bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Ze względu na fakt, że na rynku usług płatniczych obserwuje się silne oddziaływanie tzw. efektu sieci, konieczne jest uwzględnienie zarówno barier występujących po stronie klientów, jak i handlowców, którzy muszą być zainteresowani obsługą danej metody płatności. Gruntowne poznanie czynników warunkujących rozwój nowoczesnego rynku płatności detalicznych oraz wybór przyszłościowych rozwiązań stanowią wielką szansę na szybkie zniwelowanie luki w tym obszarze pomiędzy Polską a najbardziej zaawansowanymi krajami Europy. (fragment tekstu)

The obtained results indicate that in Poland payment cards still does not constitute an alternative for cash transactions. The principal barrier of electronic payments development is a low penetration of bank account among Polish society. The second reason is lack of acceptance of electronic payment instruments by many of points of sale. Costs are considered to be the most important factor for merchants when it comes to decision making concerning launch of acceptance of new payment method. Moreover the management has a strong belief that cash is the cheapest payment method and therefore there is necessity to inform merchant about substantial costs of cash payments. In the nearest future the migration to EMV smart cards will be the most important project at the Polish payment services market. The second promising direction of card payments promotion is the introduction of contactless RFID cards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Milne: What's in it for us? Network effects and bank payment innovation. Bank of Finland Research Discussion Papers, Vol 16, 2005
  2. G. Gowrisankaran, J. Stavins: Network Externalities and Technology Adoption: Lessons from electronic payments. Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper, 2002.
  3. S. Chakravorti, R. Roson: Platform competition in two-sided markets: The case of payment networks. "Review of Network Economics" 2006, Vol. 5, Issue 1, s. 118-143.
  4. M. Polasik, K. Maciejewski: Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. "Materiały i Studia", Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009 (w druku).
  5. Obrót bezgotówkowy - zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia. Red. A. Damińska. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2008.
  6. M. Polasik: Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu