BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie bodźców podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw w aspekcie międzynarodowej konkurencji podatkowej
R&D Tax Incentives and the International Tax Competition
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 359-366, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatki, Konkurencja, Przedsiębiorstwo
Taxes, Competition, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od momentu przyjęcia przez Radę Europejską Strategii Lizbońskiej szczególnym punktem zainteresowania państw członkowskich Unii Europejskiej stało się stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw. Jednocześnie w okresie ostatnich 10 lat tak w krajach należących do UE jak i OECD zauważalna jest tendencja do stopniowego przenoszenia punktu ciężkości w stymulowaniu działalności B+R z instrumentów o charakterze bezpośrednim na instrumenty podatkowe. W 2005 roku z funduszy rządowych finansowano bezpośrednio przeciętnie 7% działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, w 1995 roku wskaźnik ten wynosił 11%. W 2008 roku 21 krajów OECD stosowało ulgi podatkowe w odniesieniu do tego rodzaju działań, gdy w 1995 roku takich państw było zaledwie 121. W związku z powyższą tendencją rodzi się zatem pytanie, co skłania rządy do zmiany polityki wspierania działalności badawczo-rozwojowej. Znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawioną kwestię nie jest proste. Możliwych przyczyn przeorientowania polityki wspierania działalności B+R można doszukiwać się w dążeniu państw do wykorzystywania instrumentów o charakterze niedyskryminującym. Uważa się bowiem, że bezpośrednie instrumenty wsparcia skierowane są zwykle do niewielkiej grupy podmiotów, co prowadzi do ich uprzywilejowania. Instrumenty podatkowe mają natomiast bardzo szerokie spektrum oddziaływania. (fragment tekstu)

Recent years have seen a shift from direct public funding of business R&D towards indirect funding. One of possible reasons of this process is international tax competition. The aim of this article is to examine if tax incentives can attract foreign investors that finance domestic investments in R&D. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.D. Wilson: Theories of tax competition. National Tax Journal, June 1999, s. 269.
  2. K.C. Stewart, M.C. Webb: Capital taxation, globalization, an international tax competition. Working Paper EWP.
  3. R.E. Baldwin, P. Krugman: Agglomeration, integration and tax harmonization. NBER Working Paper, nr 9290, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu