BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorozik Leon (Uniwersytet Szczeciński), Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przyjazny system podatkowy jako czynnik wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
A Friendly Fiscal System as the Supporting Factor for the Development Of SMSC
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 367-373, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój
Taxes, Small business, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój sektora MSP jest zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki wolnorynkowej. Pozwala na szybki rozwój i poszukiwanie dróg odrabiania zaległości technologicznych i rozwojowych. Małe podmioty są bowiem z założenia bardziej ekspansywne i mogą się elastyczniej dostosowywać do zmieniających się sytuacji rynkowych. Należy jednak pamiętać, że podmioty te funkcjonują w sposób odmienny od firm dużych, gdzie wykształcone są wszystkie struktury zarządcze, analityczne, marketingowe i księgowe. Funkcjonują one najczęściej w oparciu o pomysłodawcę całego biznesu, który musi być menedżerem, księgowym, prawnikiem i marketingowcem jednocześnie. Jeżeli dołożymy do tego, że MSP funkcjonują w oparciu o ograniczone środki właściciela, to możemy stwierdzić, że nie jest łatwo o przetrwanie i szybki rozwój firm z tego sektora. Przeprowadzone analizy i badania bezpośrednie wykazały, że podstawowym czynnikiem w rozwoju małej firmy jest zatrudnianie kolejnych pracowników. To oni tworzą w firmie wartość dodaną, ponieważ prawie zawsze w tej grupie firm występuje niedobór kapitału, a mały przedsiębiorca praktycznie nie może uzyskać kredytu, względnie innego zewnętrznego wsparcia, na realizację często genialnych pomysłów biznesowych. Nie posiada on ani wymaganego majątku, ani też historii i gwarancji kredytowych, które są niezbędne w rozmowach z bankiem. Dlatego tak mały jest współczynnik przeżycia tych firm oraz istnieje duże ryzyko upadłości małych firm. O tym, że zagrożenie upadłością nie jest wymysłem teoretycznym niech świadczy fakt, że w miesiącu styczniu 2009 roku np. na Węgrzech upadło 6200 MSP. W Polsce oficjalne statystyki mówią jedynie o 411 upadłościach w roku 2008 i około 1000 upadłości, które przewiduje się w 2009 roku. (fragment tekstu)

The development of the small and middle sized companies (SMSC) meets barriers in some cases leading those to bankruptcy. In this paper some major of those barriers are presented, including fiscal ones. Describing the quality details of fiscal barriers, it was particularly mentioned, of the user friendly fiscal system, that should make functioning of SMSC easier. In this range it is still much to do, to improve the polish fiscal system, and proposals from SMSC are much more important while recession is in place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Grobicki: Bandażowanie rzeczywistości, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6319076, Bandazowanie_rzeczywistosci.html.
  2. T. Famulska: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej. AE Katowice 2007, s. 127.
  3. B. Walczaka: Polityka fiskalna państwa w ocenie mikro i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. [W:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. MIKROFIRMA 2007, s. 355-362.
  4. C. Kosikowski: Stabilność prawa podatkowego. [W:] Polski system podatkowy Założenia a praktyka. Red. A. Pomorska. Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 22.
  5. F. Grądalski: Teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów fiskalizmu - przykład Polski. [W:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. SGH, Warszawa 2005, s. 59-61.
  6. Z. Hockuba: Jak utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego. "Rzeczpospolita" z 23 marca 2007 r., s. B8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu