BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosterna Urszula (Politechnika Radomska)
Tytuł
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w warunkach (De?)Globalizacji - perspektywa UE
Taxation on Corporate Income in the Situation of (De?)Globalization - the Eu Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 399-406, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Opodatkowanie dochodów, Globalizacja
Taxation of income, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy globalizacji, wyrażające się wzrostem międzynarodowych współzależności w sferze realnej oraz rosnącą masą mobilnego w skali światowej kapitału (a zatem i mobilnością baz podatkowych) stworzyły istotne wyzwanie dla polityki ekonomicznej państwa w postaci zjawiska konkurencji podatkowej. W przypadku Unii Europejskiej dodatkowym aspektem tej konkurencji było poszerzenie wspólnego rynku o gospodarki nowych państw członkowskich, z reguły charakteryzujących się niższym stopniem redystrybucji budżetowej oraz korzystniejszymi warunkami opodatkowania kapitału - najbardziej mobilnego czynnika produkcji. Powiększeniu Unii towarzyszyły zatem obawy "starych" krajów członkowskich, że proces ten doprowadzi do odpływu kapitału z ich gospodarek, skutkując wzrostem bezrobocia, erozją bazy podatkowej i załamaniem się możliwości realizacji koncepcji "państwa dobrobytu"; konkurencja podatkowa i "dumping fiskalny" stały się obszarem szczególnego zainteresowania polityków i instytucji unijnych1. Zaowocowało to wieloma inicjatywami zwiększenia - w stosunku do postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu oraz istniejącego stopnia harmonizacji podatków pośrednich - obszarów i stopnia koordynacji polityki fiskalnej państw członkowskich, głównie przez koncepcje prawnej harmonizacji systemów podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Inicjatywy te były motywowane koniecznością poprawy warunków funkcjonowania wspólnego rynku, na którym różnice narodowych systemów podatkowych, segmentując ten rynek, zwiększają koszty dostosowań do reżimów podatkowych innych państw i zniekształcają warunki konkurencji. (fragment tekstu)

Corporate income tax rates in the EU are diversified although, as a result of tax competition initiated mainly by new member states, the rates have converged at lower levels. The way of determining the tax base is equally diversified, which reduces transparency and comparability of tax systems in the common EU market. Elimination of these drawbacks was the main issue raised by the European Commission in its attempts to harmonize taxes. Although the recently pushed through concepts concerned tax base harmonization without intervening into rate levels, still the low tax states perceived them as an attempt to impose minimum tax rates and an attack on their fiscal autonomy. The current economic crisis revealed protectionist tendencies in the "old" EU countries, which makes one expect the use of selective tools of economic policy including the tax-related ones. It seems then that the pressure to harmonize the corporate income tax base will be lower for some time. However, the price for the possible EU aid for its new members most endangered by the crisis may be their future approval of tax rate harmonization. It would lead to a loss of the cost advantage by less developed economies, disappearance of tax competition in the common market and hence no pressure on reducing fiscalism. It would mean worsening of the international competitiveness of the EU firms and economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu