BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybór formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako jedna ze strategii podatkowych przedsiębiorcy
A Sole Proprietor's Selection of a Taxation Method as a Taxation Strategy Available to Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 407-416, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Opodatkowanie dochodów, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Taxation of income, Individual income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozpoczęcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna oznacza dla przedsiębiorcy konieczność podjęcia szeregu decyzji, w tym niezbędny staje się wybór formy opodatkowania dochodu. Podatki dochodowe zmniejszają poziom osiąganych zysków netto i uszczuplają środki przeznaczane na inwestycje, a tym samym rozwój firmy. Ponadto podatki obniżają płynność finansową przedsiębiorstwa oraz rodzą różnorakie obowiązki w zakresie rachunkowości finansowo-podatkowej, dlatego też decyzja o wyborze formy opodatkowania powinna być każdorazowo poparta analizą sytuacji konkretnego podatnika, by móc wskazać rozwiązanie optymalne. Celem artykułu jest prezentacja form opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wskazanie czynników decydujących o wyborze formy opodatkowania. Dla zobrazowania złożoności problemu, przedstawiono także studium przypadku ilustrujące wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przez podatnika. (fragment tekstu)

Going into business as a sole proprietor means that the start-up must make a number of decisions, also including a selection of one of the available taxation methods. The income tax decreases net profits and therefore limits the funds available for investment and consequently for business development. Additionally, taxation gives rise to various obligations in the area of financial and tax accounting, so the taxation method selection process should involve a thorough analysis of the individual proprietor's situation to allow the optimum choice. The article aims at presenting the taxation methods available to sole proprietors and the factors which play the crucial role in the selection process. The complexity of the problem is illustrated with a case study, presenting the process of selecting a taxation method best suited to the needs of an individual taxable entity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Poszwa: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Wyd. C.H. Beck Warszawa 2007, s. 3.
  2. M. Majkowska: Firmy mogą płacić stałe zaliczki na podatek. "Gazeta Prawna" z 13.01.2009 r., s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu