BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009
The Change of the Tax Wedge in Poland in Years 1999-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 417-424, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatki
Taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klin podatkowy (tax wedge) w literaturze przedmiotu odnoszony jest do dwóch rynków. Z jednej strony w odniesieniu do rynku dóbr i usług, gdzie definiowany jest jako różnica pomiędzy tym co płaci konsument, a tym co otrzymuje producent w związku z operacją kupna-sprzedaży, a z drugiej strony jest pojęciem ściśle związanym z rynkiem pracy i stanowi różnicę pomiędzy tym co płaci pracodawca, a tym co otrzymuje pracownik, w związku z zatrudnieniem pracownika. W pierwszym przypadku wartość klina podatkowego stanowią podatki pośrednie nałożone na cenę danego dobra czy usługi, natomiast w drugim przypadku klin podatkowy to łączna wartość podatku od dochodów osobistych oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i pozostałych obciążeń wynikających z zatrudnienia danego pracownika. Dla rozróżnienia dwóch różnych punktów odniesienia tego pojęcia, niektórzy ekonomiści stosują pojęcie - klin płacowy w odniesieniu do rynku pracy. W niniejszym opracowaniu analizie poddany zostanie klin podatkowy występujący na rynku pracy, czyli związany z wynagrodzeniem pracownika. Przedstawione zostaną zmiany wielkości klina podatkowego w Polsce w latach 1999-2009 ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się jego struktury oraz wskazaniem różnic pomiędzy jego wysokością w przypadku minimalnego a przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Ponadto autor dokona także porównania wysokości klina podatkowego i wysokości realnego opodatkowania dochodów osobistych w krajach Unii Europejskiej należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). (fragment tekstu)

The analysis of the tax wedge in Poland in years 1999-2009 show that the height of tax wedge was dependent on from height of achieved income, closely then the higher level of income is them this the higher level of the tax wedge. In Poland the level of burdens of national insurance in the tax wedge is the highest from among countries of OECD. It is the best direction of changes towards lowering the size of tax wedge to reduce besides the taxes burdens of labor, it was begun for year 2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Balcerowicz: Państwo w przebudowie. Wydawnictwo Znak, Warszawa 1999, s. 94.
  2. G. Szczodrowski: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu