BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka podatkowa Unii Europejskiej jako element wspomagania MŚP w warunkach kryzysu ekonomicznego
Tax Policy of the European Union as the Element of Anti-Crisis Activity to Help Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 433-439
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatki, Kryzys gospodarczy
Taxes, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu ekonomicznego. Z tego powodu UE i jej organy nie pozostają bierne, ale usiłują podejmować różnego rodzaju działania, mające wspomóc MŚP w tym trudnym dla nich okresie. Wsparcie dokonywane przez UE oraz władze poszczególnych krajów dla małych i średnich podmiotów gospodarczych dotyczy szerokiego spektrum rozwiązań o charakterze politycznym, prawnym, finansowym i technicznym. Ważną rolę mogą odegrać w tym zakresie także instrumenty o charakterze podatkowym, dlatego unijna polityka podatkowa powinna adekwatnie reagować na aktualne potrzeby małych podmiotów gospodarczych. Artykuł przedstawia aktualne działania organów Unii Europejskiej (głównie Komisji Europejskiej) w zakresie podatkowych instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, a także analizuje podstawowe programy unijne w tym zakresie, w kontekście roli, jakie mogą one spełnić w sytuacji kryzysu ekonomicznego. (fragment tekstu)

Article presents contemporary programs of the EU tax policy in context of the economic crisis, especially programs concerning the reductions of: tax burden, tax compliance costs and ownership transfer costs for SME. Author describes the scope of such programs and their role in the back-up for small and medium sizes enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Zarębski: Podatkowe procedury uproszczone dla małych i średnich firm usługowych w Polsce na tle zaleceń Unii Europejskiej. [W:] Usługi w Polsce: nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 1. Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008, s. 427.
  2. S. Zarębski: Upraszczanie procedur podatkowych jako element polityki Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Produkcji, Numer Specjalny "Mikrofirma 2008", Warszawa 2008, s. 95.
  3. S. Zarębski: Transfer własności programach UE. III Konferencja Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i mikro przedsiębiorstw. Mikrofirma 2007, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 243.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu