BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiaderna-Kuśnierz Renata (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Adam Wojtunik (1915-1975) - niespełniona kariera romanisty
Adam Wojtunik (1915-1975) - Unfulfilled Career in Roman Law
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2011, t. 16, s. 189-205
Słowa kluczowe
Biografie, Przegląd dorobku naukowego
Biography, Overview of scientific achievements
Uwagi
summ.
Wojtunik Adam
Abstrakt
Adam Wojtunik przed wojną pracował na Uniwersytecie Jana Kazimierza, później Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a po niedługim czasie na Uniwersytecie Wrocławskim. W artykule przedstawiono nieznaną dotąd sylwetkę Adama Wojtunika, co zapewne przyczyni się do poszerzenia wiadomości na temat międzywojennej i powojennej romanistyki na tych trzech uniwersytetach.

Adam Wojtunik after graduating with a law degree from Jan Kazimierz University in Lwów at the end of 1930s wanted to keep his scientific career involved in the Roman Law. Before the outbreak of World War II in 1939, he was an assistant in the Department of Roman Law at the University of Jan Kazimierz. At that time he was preparing his doctoral thesis: Banking and Accounting in Roman Law, but was not able to defend his doctorate due to the war. After the war, for a short time, he was a volunteer assistant at Jagiellonian University in Kraków and later an assistant in the Department of Roman Law at Wrocław University. He only worked there until 1950, however. After finishing his scientific career, he devoted himself to the profession of advocate and solicitor. Recognition of such a figure as Adam Wojtunik will be a great contribution to our knowledge on the inter- and postwar period in Roman Law studies at these three universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzęk G., Z Błażowej ku źródłom wiedzy, Lublin 1992, s. 89-140.
 2. Kozłowski A.: Lwów - wizja utraconego miasta, Nowy Jork 1991.
 3. Leksykon internetowy nauczycieli i wychowanków z okazji 350 rocznicy powstania I Liceum w Rzeszowie (1658-2008), oprac. T. Ochenduszko - http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2105200801.doc. (stan na 20 października 2008 r.).
 4. Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1947-2007), J. M. Soroka (red.), Wrocław 2007, s. 37, 70.
 5. Prawo Rzymskie. Część I (skrypt), wydanie drugie, Kraków 1946, s. 140.
 6. Prawo Rzymskie. Część II, wydanie drugie, Kraków 1946, s. 48.
 7. Redzik A.: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946 (Lublin 2006).
 8. Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Spis wykładów w roku akademickim 1945/1946, Wrocław 1946, s. 23.
 9. Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Spis wykładów w roku akademickim 1946/1947, Wrocław 1947, s. 21.
 10. Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Spis wykładów w roku akademickim 1948/1949, Wrocław 1948, s. 20.
 11. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, t. II, Wrocław 1959, s. 122.
 12. Uniwersytet Wrocławski. Spis wykładów w roku akademickim 1949/1950, Wrocław 1949, s. 28.
 13. Uniwersytet Wrocławski. Spis wykładów w roku akademickim 1950/1951, Wrocław 1950, s. 99.
 14. Wojtunik A., Formułka procesowa w klasycznym prawie rzymskim, "Prawo" 1936, nr 5/6, s. 182-189.
 15. Wojtunik A., Prawo rzymskie. Historia źródeł, z. 1, W zakresie wykładów uniwersyteckich doc. Wacława Osuchowskiego, Lwów 1936.
 16. Wojtunik A., Sztuka wymowy, "Prawo" 1935, nr 9, s. 237-241.
 17. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 32.
 18. Z Towarzystwa Biblioteki słuchaczów Prawa U.J.K. we Lwowie, "Prawo" 1934, nr 7, 8, s. 204, 236.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu