BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pewność i ryzyko w zarządzaniu MŚP
Sicherheit und Risiko im Kmu Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 443-449, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja
Enterprise valuation, Restructuring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Planowanie i wykonanie opcji realnych w działalności firm to koncepcja wywodząca się jeszcze z lat 70. ubiegłego wieku, a zdobywająca coraz większe uznanie w świecie akademickim i w praktyce dopiero w ostatnich kilkunastu latach. Zgodnie z teorią opcji realnych zaplanowane reakcje firmy na nieprzewidywalną zmienność otoczenia zwiększają jej wartość. Powinny one być uwzględnione i wycenione przy szacowaniu wartości firmy lub projektu inwestycyjnego. Z kolei restrukturyzacja jest również reakcją na sytuację, w której znalazła się firma. Ta, najczęściej niezbyt dobra, sytuacja wymaga podjęcia działań restrukturyzacyjnych i jest wynikiem wcześniejszego braku reakcji firmy na sygnały płynące z otoczenia. Restrukturyzacja może zatem być pojęciem zbieżnym z opcją realną. Podjęta została próba wyceny działań restrukturyzacyjnych na przykładzie spółki wykonującej usługi medyczne jako opcji realnej związanej z prowadzonym biznesem. (fragment tekstu)

Paper attempts to describe company restructuring process as a real option. The aim is to assess value the restructuring process on the basis of real option valuation techniques. The characteristics of restructuring process and real option is thoroughly analyzed. Therefore common and different characteristic of both is defined. In the later part of the paper the value of restructuring of the hospital is assessed on the basis of real option valuation. As the outcome the value of restructuring could be treated as the value of real option of growth but calculated as weighted average of successful and unsuccessful scenarios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Bielawska: Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2006, s. 17- 18.
  2. M. Haller, W. Ackermann: Versicherungswirtschaft - Kundenorientiert, Vereinigung des Schweizerischen Kaufmaennischen Verbandes (wyd.) Zuerich 1992, s. 3 i n.
  3. K. Safin: Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowanie strategiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 223.
  4. N. Daszkiewicz: Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Red. F. Bławat. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 61.
  5. E. Hammer: Der Unternehmer als Innovator. [W:] Innovationsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen, Jahrbuch der KMU - Forschung, 2002, Springer, Wiesbaden 2002.
  6. J. Adamek: Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia polskie i zagraniczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 37.
  7. A. Oehler, M. Unser: Finanzwirtschaftliches Risikomanagement. Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2001, s. 10-12.
  8. M. Haller, M. Jutzi: Kundensegment Gewerbe: Erweitertes Risiko - Management, Assekuranz 2000fokus, Proktokoll vom 1./2 marca 1995, St. Gallen 1995.
  9. P. Dominiak: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Wyd. Naukowe PWN, s. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu