BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezicka Justyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wiśniewski Radosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kierunki ewolucji badań rynku nieruchomości
The Directions of the Real Estate Market Research Evolution
Źródło
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 43-48, wykr., bibliogr. 18 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Badanie rynku, Nieruchomości
Real estate market, Market research, Real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podnosi kwestię znaczenia podmiotowej strony rynku nieruchomości, która jest związana z rolą aktywnych podmiotów w systemie rynku nieruchomości. W pracy opisano krótko podmiotową płaszczyznę rynku nieruchomości w oparciu o nurt behawioralny oraz zaprezentowano dwa przykłady pochodzące z rynku, potwierdzające zaistnienie na tym rynku procesów o charakterze podmiotowym. Na tej podstawie podjęto próbę przybliżenia kierunku ewolucji struktur rynkowych i stopniowej zmiany z podejścia "przedmiotowego" na "przedmiotowo-podmiotowe" z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań. (abstrakt oryginalny)

The article raises the issue concerning the significance of the subjective plane of the real estate market that is connected with the role played by the active subjects in the real estate system. The paper comprises a short description of the subjective plane of the real estate market prepared on the basis of a behavioural trend and presents two examples confirming that the subjective processes exist on that market. It constituted a basis for an attempt to bring closer the direction of the evolution concerning the market structures as well as a gradual change from an "objective" approach into "objective and subjective" one taking into account the current conditioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezicka J., Wiśniewski R., Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2012, nr 20 (2), s. 21-31.
 2. Brzezicka J., Wiśniewski R., Walacik M., Behawioralne aspekty percepcji wartości na rynku nieruchomości, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", 2015, nr 1(43), s. 66-81.
 3. Brzezicka J., Wisniewski R., Identifying selected behavioral determinants of risk and uncertainty on the real estate market, "Real Estate Management and Valuation", 2014a, nr 22(2), s. 30-40.
 4. Brzezicka J., Wisniewski R., Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości, "Ekonomia XXI wieku", 2014b, nr 2(2), s. 106-121.
 5. Brzezicka J., Wisniewski R., Price bubble in the real estate market - behavioral aspects, "Real Estate Management and Valuation", 2014c, nr 22(1), s. 80-93.
 6. Brzezicka J., Wiśniewski R., Translocality on the real estate market, praca w recenzji, "Land Use Policy", 2015.
 7. Camerer C.F., Loewenstein G. Behavioral Economics: Past. Present, Future, [w:] Camerer C.F., Loewenstein G., Rabin M. Advances in Behavioral Economics. Princeton University Press, Princeton and Oxford 2004.
 8. Czechowska, K., Nastroje inwestycyjne na rynkach nieruchomości-ujęcie behawioralne, "Zarządzanie i Finanse", 2015, nr 12(4), s. 91-104.
 9. Gołębska E. (red.), Rynek nieruchomości i jego podmioty. Wydawnictwo Wyższej Szkoły finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 10. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina, Poznań 2012.
 11. Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of Decision under risk. "Econometrica", 1979, nr 47(2), s. 263-292.
 12. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2006.
 13. Kucharska-Stasiak E., Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości, "Zarządzanie i Finanse", 2015, nr 12(4), s. 247-261.
 14. Maital S., Maital S. L., Introduction, [w:] Maital S., Maital S. L. (red.), Economics and Psychology, Edward Elgar Company Press, Brookfield 1993.
 15. Radzewicz A., Renigier-Bilozor M., Wisniewski R., From uncertainty to the efficiency of the real estate market, Conference The European Real Estate Society (ERES), 2011.
 16. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gdańsk 1999.
 17. Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Wydawnictwo Scholar 2010.
 18. Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna. PWN, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu