BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipek Michał Jan (Polska Akademia Nauk, doktorant)
Tytuł
Instytucja ombudsmana w Królestwie Norwegii
The Institution of Ombudsman in the Kingdom of Norway
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2011, t. 16, s. 225-236
Słowa kluczowe
Prawa obywatelskie, Konstytucja, Relacje państwo-obywatel
Civil Rights, Constitution, State-citizen relations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Norwegia
Norway
Abstrakt
Urząd ombudsmana występujący w systemach prawnych państw nordyckich wzbudził duże zainteresowanie na arenie międzynarodowej i stał się niejako pierwowzorem dla podobnych instytucji w wielu innych krajach, w tym również w Polsce. Omawiane w niniejszym artykule zagadnienie nie doczekało się do tej pory większego opracowania w polskim piśmiennictwie naukowo-prawniczym. Jednakże podjęty temat może zainteresować polskiego czytelnika ze względu na występujące podobieństwa do polskiej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. (fragment tekstu)

An indigenous nordic term Ombudsmann is etymologically rooted in the Old Norse word "umbuðsmann", essentially meaning "representative". The Parliamentary Ombudsman for Public Administration (Norwegian: Stortingets ombudsmann for forvaltningen or Sivilombudsmannen) supervises public administration agencies. Supervision is carried out on the basis of complaints from citizens concerning any maladministration or injustice on the part of a public agency. The activities of the Parliamentary Ombudsman for Public Administration are based on the Constitution of the Kingdom of Norway §75, letter l: "It devolves upon the Storting (Norway's Parliament): to appoint a person, not a member of the Storting, in a manner prescribed by law, to supervise the public administration and all who work in its service, to assure that no injustice is done against the individual citizen". Another important acts and regulations are The Act concerning the Storting's Ombudsman for Public Administration and The Storting's Directive to the Ombudsman for Public Administration. The Parliamentary Ombudsman processes complaints that apply to government, municipal or county administrations. The Ombudsman can also address issues on his own initiative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andenæs J., Statsforfatningen i Norge, Oslo 2008, s. 308.
 2. Backer I.L., Ombudsmannen og ombudsordninger, [w:] Lov og Rett, Oslo 1993, nr 1, s. 7.
 3. Filipek M.J., Słownik terminologii prawniczej norwesko-polski, polsko-norweski, Warszawa 2010, s. 124.
 4. Fliflet A., Sivilombudsmannen - "Stortingets tillitsmann" og "folkets forsvarer", [w:] Lov og Rett, Oslo 1993, nr 1, s. 37.
 5. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1998, s. 345-346.
 6. Gisle J., Jusleksikon, Oslo 2002, s. 280.
 7. Lilleholt K., Knophs oversikt over Norges rett, Oslo 2009, s. 744.
 8. Malinowska I., Instytucje ombudsmana w państwach europejskich, "Przegląd Europejski" 2002, nr 1, s. 93.
 9. Melding for året 2001 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen), Oslo 2002, s. 31.
 10. Osiński J., Konstytucja Królestwa Norwegii, Warszawa 1996.
 11. Osiński J., Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994.
 12. Osiński J., Storing - parlament Królestwa Norwegii, Warszawa 1993.
 13. Robberstad K., Frå gammel og ny rett, Oslo 1950.
 14. Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1999, s. 443.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu