BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Reasons of Insolvency of Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 450-457, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia ekonomii bankrutem jest przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań a wartość jego majątku nie wystarcza na ich pokrycie. W takiej sytuacji wierzyciele w mniejszym stopniu zainteresowani są kontynuacją działania firmy a w większym, czy majątek wystarczy na zaspokojenie ich roszczeń finansowych. W aspekcie prawnym upadłość przedsiębiorstwa następuje dopiero po ogłoszeniu bankructwa przez sąd. Z teoretycznego punktu widzenia upadłość przedsiębiorstwa jest częścią samoregulacyjnego mechanizmu rynkowego. Upadłość jest czymś "złym" z punktu widzenia przedsiębiorstw, natomiast z punktu widzenia całego rynku, jest warunkiem jego rozwoju. (fragment tekstu)

This article presents economic aspects of insolvency of enterprises in Poland. On the basis on literature the Author pointed out main classifications of reasons of enterprises insolvency, as well as chosen scientific research results in this field. The Author also focused on causes of production and real-estate market companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Schwartz: A Normative Theory of Business Bankruptcy. Paper 32, Yale University, 2004 http://law. bepress.com/alea/14th/art32, s. 3.
 2. W. Szymański: Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw. [W:] Zagrożenie upadłością. Red. K. Kuciński, E. Mączyńska. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. XCIII, SGH, Warszawa 2005, s. 17.
 3. M. Pieńkowska: Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa. [W:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Mączyńska. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 19-23.
 4. L.R. Heilbroner: Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee. PWE, Warszawa 1993, s. 265.
 5. B. Prusak: Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007, s. 15.
 6. I.E Altman, E. Hotchkiss: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. Wiley, Hoboken, New Jersey 2006, s. 93-101.
 7. E. Nowak: Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 2 (12), WSZiA w Zamościu 2008, s. 65.
 8. G. Gołębiowski, A. Tłaczała: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005, s. 157.
 9. P. Brossard, P. Flanagan, U. Nöthel: Global macroeconomic and insolvency outlook 2006-2007. Euler Hermes 2006, s. 15.
 10. M. Kowerski, J. Bielak, D. Długosz: Zmiany kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 2000-2006. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 2 (12), WSZiA w Zamościu, 2008, s. 98-99.
 11. D. Hadasik: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe, Prace habilitacyjne nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 44-46.
 12. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Mączyńska. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu