BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Weryfikacja systemu wczesnego ostrzegania dla wybranych spółek giełdowych
Verification of Early Warning System in Selected Public Limited Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 458-464, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Giełda, Spółki giełdowe
Stock exchange, Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
System wczesnego ostrzegania (SWO) w przedsiębiorstwie to element zintegrowanego systemu informacyjnego, którego zadaniem jest sygnalizowanie o zagrożeniu sytuacji finansowej, identyfikowanie sytuacji niepewnych i kryzysowych oraz prognozowanie upadłości. Zastosowanie SWO w przedsiębiorstwie ma wiele zalet, jak między innymi możliwość uzyskania przejrzystego i pozbawionego zbędnych informacji "obrazu" przedsiębiorstwa, łatwość praktycznego zastosowania, szybkość i płynność przepływu informacji, użyteczność w podejmowaniu decyzji, możliwość wczesnej reakcji na zagrożenia finansowe i przeciwdziałanie ich rozwojowi. Należy brać pod uwagę także trudności, które mogą pojawić się przy stosowaniu SWO, takie jak podatność na zmiany koniunktury (w tym na rynkach surowcowych), brak wiedzy decydentów na temat możliwości ich wdrożenia, czy przyzwyczajenia do stosowania tradycyjnych metod oceny zagrożeń finansowych. W praktyce nie ma jednego standardowego SWO, dopasowanego do każdego przedsiębiorstwa. Z uwagi na specyfikę działalności, odmienne warunki gospodarowania, przyjęty model zarządzania czy osiągane wyniki, SWO różnią się konstrukcją i stosowanymi metodami, a w ich obrębie modelami. Łączy je natomiast, wspólna idea - przewidzieć pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i uchronić je przed upadłością. Celem artykułu jest zweryfikowanie opracowanego systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie próby testowej. (fragment tekstu)

An early warning system described in this article consist of two models, multiple discriminant analysis and current ratio. This system enable to differentiate enterprises solvent from insolvent. The early warning system was characterized high effectiveness which was confirm by high correctness ratio (89,91%) in all analyzed period 2001-2005. High correctness ratio of early warning system has influences to reliability for signal of financial threats in near future. Therefore described in dissertation early warning system can be put into practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E.I. Altman, E. Hotchkiss: Trudności finansowe a upadłość firm. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 237 i n.; E.I. Altman: Corporate Credit Scoring Models, www.stern.nyu.edu/~ealtman/zscorepresentation. pdf.
 2. W.K. Rogowski: Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. "Bank i Kredyt" 1999, nr 6, s. 60 i n.
 3. H. Koh, L. Killough: The Use of Multiple Discriminant Analysis in the Assessment of the Going- Concern Status of as Audit Client. "Journal of Business Finance and Accounting" 1990, nr 17, s. 179-191. [W:] T. Stasiewski: Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1996, nr 12, s. 630.
 4. E. Mączyńska: Ocena kondycji przedsiębiorstwa. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 38, s. 42-45.
 5. J. Gajdka, D. Stos: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 56-65
 6. D. Stos, J. Gajdka: Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001. [W:] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. US, Szczecin 2003, t. 1, s. 149-161.
 7. D. Hadasik: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. AE w Poznaniu, Poznań 1998, Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne, z. 153, s. 133-175.
 8. B. Prusak: Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002. [W:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Red. D. Appenzeller. AE Poznań 2004, Zesz. Nauk. 49, s. 165 i n.
 9. A. Hołda: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. "Rachunkowość" 2001, nr 5, s. 306-310
 10. A. Hołda: Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej. "Rachunkowość" 2001, nr 10, s. 625-628.
 11. M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 6, s. 35-39.
 12. D. Wędzki: Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania. [W:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzecki. US, Szczecin 2004, t. 1, s. 482
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu