BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowicz Krzysztof (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008
Block Premiums in Poland From 2002 to 2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 473-481, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Korzyści prywatne, Systemy transakcyjne, Kontrola
Private benefits, Transaction systems, Control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwem tworzy możliwości realizacji tzw. prywatnych korzyści. Mogą one przyjmować postać pieniężną lub niepieniężną. W pierwszym przypadku podstawowymi narzędziami ekspropriacji akcjonariuszy mniejszościowych są: manipulowanie cenami transferowymi, wykorzystanie poufnych informacji o opłacalnych projektach inwestycyjnych oraz wypłacanie niezasadnie wysokich wynagrodzeń. Niepieniężne korzyści kontroli obejmują natomiast: wysoką pozycję społeczną, koneksje polityczne, satysfakcję z faktu znajdowania się u sterów oraz możliwość realizacji przedsięwzięć przynoszących rozgłos. Zagadnienie pomiaru skali prywatnych korzyści w gospodarce oraz identyfikacji czynników kształtujących ich wysokość od dawna absorbuje uwagę badaczy. Są ku temu dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, od rozmiarów prywatnych korzyści zależą w znacznej mierze trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa przy próbie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W skali makroekonomicznej zatem brak odpowiednich regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych ograniczających prywatne korzyści może skutkować spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Po drugie, prywatne korzyści współdecydują o perspektywach rozwoju rynku kapitałowego. Przy dużej ich wysokości relatywnie niewielka liczba spółek skieruje bowiem swoje akcje do publicznego obrotu. (fragment tekstu)

This paper investigates block premiums in Poland. The literature on value of corporate control regards blocks premiums as an approximate measure of private benefits. We find that block premiums in 2002-2008 period are on average negative and statistically significant. In this respect our results resemble more those reported by G. Trojanowski (Economic Systems, Vol. 32, 2008) than those presented by A. Dyck and L. Zingales (The Journal of Finance, Vol. 59, 2004). We argue that discounts in block transactions do not constitute a proof of the non-existence of private benefits in Poland. We propose two explanations for the observed phenomenon. Firstly, discounts may reflect big investors' liquidity risks. Secondly, they can be associated with information asymmetry between parties of block transactions and marginal shareholders. The latter hypothesis is supported by an evident influence of the capital market conditions on the size of block premiums. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.J. Barclay, C.G. Holderness: Private benefits from control of public corporation. "Journal of Financial Economics" 1989, Vol. 25, s. 371-395.
 2. A. Dyck, L. Zingales: Private benefits of control: an international comparison. "The Journal of Finance" 2004, Vol. 59, s. 537-600
 3. E. Benos, M.S. Weisbach: Private benefits and cross-listings in the United States. "Emerging Markets Review" 2004, Vol. 5, s. 217-240.
 4. G. Trojanowski: Equity block transfers in transition economies: Evidence from Poland. "Economic Systems" 2008, Vol. 32, s. 217-238.
 5. Z. Huang, X. Xu: Marketability, control, and the pricing of block shares. "Journal of Banking and Finance" 2009, Vol. 33, s. 88-97.
 6. H. Weifeng, H. Zhaoguo, Z. Shasha: Ownership structure and the private benefits of control: an analysis of Chinese firms. "Corporate Governance" 2008, Vol. 8, s. 286-298.
 7. V. Atanasov: How much value can blockholders tunnel? Evidence from the Bulgarian mass privatization auctions. "Journal of Financial Economics" 2005, Vol. 76, s. 191-234.
 8. T. Nenova: The value of corporate voting rights and control. A cross-country analysis. "Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 68, s. 325-351.
 9. L. Caprio, E. Croci: The Determinants of the voting premium in Italy: The evidence from 1974 to 2003. "Journal of Banking and Finance" 2008, Vol. 32, s. 2433-3443.
 10. J.M. Pinegar, R. Ravichandran: U.S. Investors' perceptions of corporate control in Mexico: Evidence from sibling ADRs. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2003, Vol. 38, s. 213-230.
 11. R. Neumann: Price differentials between dual-class stocks: voting premium or liquidity discount. "European Financial Management" 2003, Vol. 9, s. 315-332.
 12. B.A. Ødegaard: Price differences between equity classes. Corporate control, foreign ownership and liquidity? "Journal of Banking and Finance" 2007, Vol. 31, s. 3621-3645.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu