BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Alternatywy dla nowej umowy kapitałowej
Alternatives for New Basel Capital Accord
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 489-495
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Umowa Kapitałowa, Stabilność finansowa
Capital agreement, Financial sustainability
Uwagi
summ.
Abstrakt
W czerwcu 2004 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego uchwalił nową umowę kapitałową (NUK): zweryfikowaną ramową koncepcję międzynarodowej konwergencji pomiaru kapitału i standardów kapitałowych. Układ "Bazylei II" tworzą trzy filary: - Filar pierwszy: minimalne wymogi kapitałowe, - Drugi filar: proces analizy nadzorczej, - Trzeci filar: dyscyplina rynkowa. Autorzy dokumentu podkreślają, że wdrożenie systemu opartego na wszystkich trzech elementach powinno przyczynić się do bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. Standard ów - jakkolwiek w olbrzymim stopniu niweluje zastrzeżenia zgłaszane pod adresem "Bazylei I" - także jest przedmiotem krytyki. Zgłaszane są zatem zarówno propozycje modyfikacji NUK, jak i projekty systemów, które mogłyby ją zastąpić. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja głównych alternatyw dla Bazylei II. (fragment tekstu)

In June 2004 Basel Committee on Banking Supervision passed the New Capital Accord - a revised framework of international convergence of capital measurement and capital standards, which consists of 3 pillars concerning: minimum capital requirements, supervisory review process and market discipline requirements. This standard - despite it is a huge improvement of Basel I - is also a subject to criticism. The proposals of modifications of Basel II and the projects of systems that could replace it are put. This paper presents main alternatives for Basel II: -pre-commitment approach - PCA, - requirement for issuing Mandatory Subordinated Debt - MSD), - proposal of creating private system of deposit insurance cross-guarantee contracts system - CGC, - and other proposals. Notwithstanding none of the above proposals of systemic methodological solutions is a realistic alternative for Basel Capital Accord, some projects might be included in the planned modifications aiming at improving the Basel framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Stefański: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków. NBP, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 212, Warszawa 2006, s. 54
 2. P. Dziekoński: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. "Materiały i Studia" Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa 2003, s. 69-71.
 3. P.H. Kupiec, J.M. O'Brien: The Pre-Commitment Approach: Using Incentives to Set Market Risk Capital Requirements. FRB, FEDS 1997-14, July 1997.
 4. L.H. Meyer: The Federal Reserve and Bank Supervision and Regulation. Banking and Finance Lecture, Widener University, Chester, Pennsylvania, April 16, 1998.
 5. C. Karacadag, A. Shrivastava: The Role of Subordinated Debt in Market Discipline: The Case of Emerging Markets. IMF Working Paper, WP/00/215, December 2000.
 6. Sh. Heffernan: Nowoczesna bankowość. PWN, Warszawa 2007, s. 254.
 7. J.Ch. Rochet: Rebalancing the Three Pillars of Basel II. "FRBNY Economic Policy Review", September 2004.
 8. G. Caprio, P. Hohonan: Can the unsophisticated market provide discipline? World Bank Policy Research Working Paper 3364, August 2004.
 9. R.J. Herring: The subordinated debt alternative to Basel II. "Journal of Financial Stability", vol. 1, Issue 2, December 2004.
 10. B. Ely: Financial Innovation and Deposit Insurance: The 100 Percent Cross-Guarantee Concept. "Cato Journal", Vol. 13, No. 3, Winter 1994.
 11. B. Ely: Comments on the Reform Proposals: Examining the Role of the Federal Government. Confidence for the Future, An FDIC Symposium, 25.01.1998.
 12. G. Gorton: Privatizing Deposit Insurance: The Ely Proposal. "Cato Journal" 1994, Vol. 13, nr 3.
 13. L. Rojas-Suarez: Can International Capital Standards Strengthen Banks In Emerging Markets? Institute for International Economics Working Paper No. 01-10, 2001.
 14. J.M. Blum: Why "Basel II" may need a leverage ratio restriction? "Journal of Banking & Finance", vol. 32, issue 8, August 2008.
 15. R. Demmel: Economic capital measurement. What will the future bring? KPMG, "Basel Briefing" 13, January 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu