BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Teoria niestabilności finansowej Hymana Minsky'ego
Hyman Minsky's Financial Instability Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 496-503
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Analiza punktów krytycznych, Czynniki endogeniczne
Financial crisis, Critical points analysis, Endogenous factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
H. Minsky był zapomnianym ekonomistą. Wybuch kryzysu finansowego w 2007 roku wywołał duży wzrost zainteresowania jego pracami. Zaczęły one osiągać na aukcjach internetowych ceny zbliżone do 1000 dolarów. W powszechne użycie wśród ekonomistów i w prasie ekonomicznej wszedł termin Minsky moment na opisanie górnego punktu zwrotnego w cyklu finansowym. Aby umożliwić współczesnym czytelnikom zapoznanie się z teorią niestabilności finansowej, lub jak nazywał ją H. Minsky z hipotezą niestabilności finansowej jego główne prace zostały wydane ponownie. Ponieważ uważa się, że teoria ta ma znaczenie dla wyjaśnienia współczesnego kryzysu warto ją również przedstawić czytelnikowi polskiemu2. Ponieważ wszystkie najważniejsze idee swojej teorii H. Minsky przedstawił w artykułach zebranych w wydaniu książkowym, rekonstrukcja jego poglądów zostanie przedstawiona na podstawie najważniejszych artykułów z tego zbioru3. Tytuł tego zbioru "Czy to się może zdarzyć ponownie?" można uznać za proroczy w kontekście współczesnego kryzysu. Ze względu na wąskie ramy artykułu nie jest możliwe zaprezentowanie pełnej rekonstrukcji tej teorii. Uwaga zostanie skoncentrowana na przedstawieniu dwóch mechanizmów prowadzących do niestabilności finansowej oraz scharakteryzowaniu momentu Minsky'ego. Na tej podstawie czytelnik będzie mógł wyrobić sobie przekonanie o aktualności teorii niestabilności finansowej. (fragment tekstu)

H. Minsky's financial instability theory is based on taking essential features of modern capitalism with its sophisticated financial system and money actively influencing the real economy into account. The key determinant of capitalist economy instability is financial system functioning. The most important conclusion of H. Minsky's theory stated that: "...a capitalist economy endogenously generates a financial structure which is susceptible to financial crises..."23 It is created in good times as a result of financial institutions and economic units common experimenting in looking for the limits of the financial structure. Active role of money in economy is stressed. Transformation of good times into speculative investment boom would be impossible without an endogenous quantity of money increase. An important part of this increase is created by financial innovations. Minskyan financial instability hypothesis concentrates on the impact of debt and a way of its validation on economy. It is the example of the creative use of micro and macroeconomic analysis. H. Minsky demonstrates a collision between current microeconomic investment decisions made by firms and banks and macroeconomic validation of these decisions in the future. Financial system functioning leads to an aggregate investment decrease in the future below the level which is necessary to determine realized profits equal to planned microeconomic profits. Expectations of future profits as a basis of the current investment decisions are not validated. Consequently, speculative and Ponzi financing units become unable to fulfill all of their contractual payment obligations. Conditions for crisis are generated and essential element of it will be a credit crunch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H.P. Minsky: Stabilizing an Unstable Economy. McGraw Hill, New York 2008; H.P. Minsky: John Maynard Keynes. McGraw Hill, New York 2008.
  2. W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 15-17.
  3. H.P. Minsky: Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance. M.E. Sharpe, Inc., New York 1984.
  4. M. Kalecki: Dzieła, tom 2, Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. PWE, Warszawa 1980, s. 149-150, 526.
  5. J. Cassidy: The Minsky Moment. February 4, 2008, http://www.newyorker.com/talk/comment/2008/ 02/04/080204taco_talk_cassidy.
  6. C.J. Whalen: The U.S. Credit Crunch of 2007. A Minsky Moment. The Levy Economics Institute of Bard College, Public Policy Brief, 2007, nr 92, s. 8.
  7. C.W. Calomiris: Not (yet) a 'Minsky moment'. W: The First Global Financial Crisis of the 21st Century. A VoxEU.org Publication, Centre for Economic Policy Research, London, June 2008, s. 77.
  8. C.P. Kindleberger, R.Z. Aliber: Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005, s. 33-35.
  9. H.P. Minsky: The Financial Instability Hypothesis. Working Paper No. 74, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, May 1992, s. 6, http://www.levy.org/pubs/wp74.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu