BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czy można przewidzieć upadłość małej firmy?
Can We Predict Bankruptcy of Small Firm?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 504-512, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechnie panuje przekonanie, że najmniejsze przedsiębiorstwa często bankrutują z powodu słabej kondycji finansowej i braku środków pieniężnych. Stąd pojawia się potrzeba analizy wypłacalności i poszukiwania czynników ją determinujących w tej grupie przedsiębiorstw. Problem bankructwa małych firm, a także metod jego przewidywania, jest szczególnie aktualny obecnie, w dobie kryzysu gospodarczego. Celem artykułu jest ustalenie czy modele służące do przewidywania niewypłacalności przedsiębiorstw mogą być zastosowane w małych przedsiębiorstwach. Zdecydowana większość modeli wczesnego ostrzegania o bankructwie oparta jest o sprawozdania finansowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, zatem dużych przedsiębiorstw. Ponadto występuje problem aplikacji owych modeli w małych przedsiębiorstwach, ze względu na fakt, że zdecydowana większość małych firm prowadzi jedynie ewidencję podatkową. Rodzi się zatem pytanie, czy na potrzeby przewidywania zagrożenia niewypłacalnością małych przedsiębiorstw nie powinny być skonstruowane odrębne modele oparte jedynie o informacje finansowe, którymi te przedsiębiorstwa dysponują. Jakie trudności mogą pojawić się w procesie określania modeli małych firm? Jaka byłby ich praktyczna użyteczność: kto byłby zainteresowany, a także czy występowałyby problemy z aplikacją w praktyce. (fragment tekstu)

In this paper author tries to answer a question if the bankruptcy of small companies can be predicted. Author presents methods and results of empirical research of solvency in small and medium companies and proofs that model used to predict insolvency based on financial statement of big companies can not be used in small firms. Then problems connected with building such models dedicated to small companies were presented such as: problems with access to financial information, importance of qualitative information in forecasting bankruptcy of small enterprise. There were also presented problems with putting such models into practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Antonowicz: Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. ODDK, Gdańsk 2007
  2. B. Prusak: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005.
  3. M. Hamrol: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model "poznański" analizy dyskryminacyjnej. "Plus" 2004, nr 28.
  4. M. Hamrol: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model "poznański" analizy dyskryminacyjnej. "Plus" 2004, nr 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu