BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ zmiany regulacji prawnej upadłości na zmianę ich liczby
Changing the Law on Bankruptcy and its Impact on the Number of Bankruptcy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 513-521, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Enterprise bankruptcy, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obserwowany w ubiegłym roku rozwój światowego kryzysu gospodarczego, pomimo zapowiadanych pakietów stymulujących poszczególne gospodarki, wywołał recesję w państwach OECD, a także drastyczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarek wschodzących. Z uwagi na różne czynniki stymulujące wzrost gospodarczy poszczególnych krajów w ostatnich latach, różna jest skala i zakres obecnego kryzysu, niemniej jednak w skali mikro, w takich właśnie sytuacjach obserwuje się gwałtowne problemy płatnicze przedsiębiorstw, a w ślad za nimi wzrost liczby upadłości. Okoliczności te, skłoniły autorkę artykułu do bardziej wnikliwej analizy skali niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zjawiska upadłości polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2007 oraz próba wskazania prawidłowości rządzących tym zjawiskiem w naszej gospodarce. W szczególności analizą objęto zmianę regulacji prawnej oraz jej wpływ na skalę obserwowanych bankructw osadzając badaną zależność w realiach występującego w badanym okresie wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)

The article focuses on an analysis of bankruptcy of Polish companies in the period 1997-2007. The author analyze the impact of the following factors: - the change in Poland insolvency legislation (the criteria for classifying firms into bankruptcy), - country's economic growth (a GDP growth). All the results of the analysis, we should pay attention to: 1. Changing the law did not affect the increase in the number of bankruptcy. 2. As in other countries, in Poland is close correlation between the business cycle and insolvency figures. 3. In the trend growth rate of bankruptcy, a GDP growth reduction of 0.2-0.3 percentage point (p.p.) (change from 4.8 to 4.5%) implies a 9 p.p. increase in growth of business insolvencies (change from 9 to 18%), and a GDP growth increase by 0.2 pp (change from 1.2 to 2.4%) resultes slowdown in growth of bankruptcy (change from 30 to 11%) 4. In the downward trend of bankruptcy, a GDP growth increase by 0.4 p.p. (change from 6.2 to 6.6%) implies a slowdawn in the decline of business insolvencies (change from -34 to -26%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu