BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej
Effectiveness Measures of Chosen Marketing Communication Tools
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 20-28
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Narzędzia zarządzania
Communication, Management tools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze można znaleźć wiele opisów skuteczności i efektywności narzędzi komunikacji marketingowej. Autorka odnosi jednak wrażenie, iż w niektórych opracowaniach autorzy stosują pojęcia skuteczności i efektywności zamiennie. Wiele publikacji opisuje wskaźniki stosowane jedynie w mediach głównych, takich jak: TV, radio, prasa oraz kino. Kryzys gospodarczy jest powodem poważnych zmian w planowaniu mediów. Organizacje chcą stosować wyłącznie skuteczne instrumenty. Dlatego warto wskazać na metody, które pomagają określić stopień skuteczności działań stosowanych na rynku. W tej sytuacji nie można zapomnieć o mediach uzupełniających. Artykuł prezentuje wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej, takich jak: reklama, public relations, sponsoring, marketing bezpośredni, marketing szeptany oraz merchandising. abstrakt oryginalny)

In literature there are many descriptions to be found of the effectiveness and efficiency of marketing communication tools. The author has an impression that some of them apply these effectiveness and efficiency notions interchangeably. Many publications consider the mainstream media only, such as TV, radio, cinema and press. The recession has been the cause of many changes in the media planning. Organizations want to apply effective tools only. Therefore it is worth presenting methods, which help to define effectiveness of actions applied on the market. We can not forget about the supplementary media in this situation. The paper presents effectiveness measures of chosen marketing communication tools such as advertising, public relations, sponsorship, direct marketing, word-of-mouth marketing and merchandising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.P. Nowak: Media planning. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Kraków 2001, s. 143-150.
 2. A. Czarnecki, R. Korsak: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych. PWE, Warszawa 2000, s. 17-28.
 3. A. Sznajder: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press Ltd., Warszawa 1993, s. 91.
 4. Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 311.
 5. G. Derdej: Nieładne, ale waŜne słowo ewaluacja, czyli jak mierzyć efektywność działań PR. http://www.sigma.com.pl/ szkolapr/pdf/2001_06_Ewaluacja_czyli_jak_zmierzyc_efektywnosc_PR_BRIEF.pdf.
 6. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 390-391.
 7. R. Nowacki: Badania skuteczności reklamy metodą posttestu. [W:] Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania. Red. R. Milic-Czerniak. Difin, Warszawa 2005, s. 144.
 8. W. Wrzosek: Badanie i kształtowanie rynku. PWE, Warszawa 1987, s. 240.
 9. G. Derdej: Prawdziwe efekty PR. http://www.sigma.com.pl/szkolapr/pdf/2001_07_Prawdziwe_efekty_PR_BRIEF.pdf /.
 10. M. Datko: Pomiar efektywności sponsoringu. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Sponsoring kultury" zorganizowanej przez WyŜszą Szkołę Promocji w Warszawie. Za: http://www.sponsoring.pl/badania.php?badanie=37.
 11. J. Tkaczyk: Word-of-mouth w służbie marketingu. [W:] Innowacje w marketingu 4.0. Red. T. Czuba, M. Reysowski, M. Skurczynski. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot 2007, s. 476-477.
 12. D. Watts, J. Peretti: Viral marketing for the Real Word. "Harvard Business Review" 2007, nr 5, s. 22.
 13. F. Reichheld: The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth. Harvard Business School Publishing, Boston 2006, s. 18.
 14. F. Reichheld: One number you need to grow. "Harvard Business Review" 2003, nr 1/12, http://www.scribd.com.
 15. M. Dziekoński: Bezpośredni i idealnie mierzalny (cz. I). http://www.irb.pl/print.php?m=czytp&offset=35&h_art_id=44.
 16. R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne. PWN, Warszawa-Kraków 1996, s. 203.
 17. F. Januszewski, T. śyminkowski: Digital merchandising. "Marketing w Praktyce", listopad 2007, s. 43. R. Janowicz, P. Fic: Badania i planowanie Digital Signage. http://www.pentor.pl/56362.xml?doc_id=11278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu