BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głowacka Maria Danuta (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Grochowiak Beata (Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno), Pagórski Piotr (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Tytuł
Problemy motywowania personelu pielęgniarskiego na podstawie badań ankietowych
The Problems of Motivating Medical Staff on the Basics of Survey Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 29-36, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Motywowanie pracowników
Questionnaire survey, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące wymagania społeczeństwa wobec personelu pielęgniarskiego wpływa na postawy i atmosferę pracy. Sprzyjają także wypaleniu zawodowemu tej grupy pracujących w zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego stawiając na pierwszym miejscu dobro pacjenta, należy umiejętnie motywować potencjał ludzki, ograniczając niepożądane zjawiska, mimo skromnych zasobów będących w dyspozycji ZOZ. Interesujące badanie przeprowadzono wśród pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, które pozwoliło na rozpoznanie jakości zarządzania personelem w szpitalu. (abstrakt oryginalny)

The rising society demands towards medical staff have an influence on attitudes and atmosphere in the workplace. Moreover it causes occupational burnout of medical staff in medical establishments. As the good of a patient should always come first, the human potential should be properly motivated, restricting the negative phenomena, in spite of limited resources at the disposal of a clinic. An interesting research was conducted in Leszno Province Hospital (Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie). It allows recognizing the quality of medical staff management in the hospital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu