BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych - wyniki badań
The Effectiveness of Selected Forms of Marketing Communication in Buying Decisions Determining - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 37-45, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Decyzje konsumenckie
Marketing communication, Consumer decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia niektórych czynników mogących warunkować decyzje zakupowe nabywców, dotyczące dóbr wygodnego zakupu oraz dóbr wybieralnych. Przedstawiono również opinie konsumentów na temat roli popularnych działań promocyjnych (reklamy, publicity, promocji sprzedaży, konkursów dla klientów). Mimo, iż nie odzwierciedlają one z pewnością rzeczywistej skuteczności ich zastosowania, pozwalają na poznanie sposobów postrzegania promocyjnych działań przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to evaluate the importance of some factors, which can condition shopping decisions of buyers, regarding convenience goods and shopping goods. There are also presented differential opinions of consumers onto subject of importance of some popular promotional efforts (advertising, publicity, sales promotion, games for customers). As they certainly do not reflect the real effectiveness of their occurrence, they enable recognizing the ways of perception of enterprise's promotional activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 289
  2. Podstawy marketing. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2000, s. 79
  3. R.L. Sandhusen: Marketing. Barron's Educational Series, New York 1987, s. 149.
  4. G.R. Foxall, R. Goldsmith: Psychologia konsumenta dla menedżera marketing. PWN, Warszawa 1998, s. 41.
  5. G. Hajduk: Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych - wyniki badań. "Handel Wewnętrzny" 2006, numer specjalny 10, s. 184-185.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu