BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hundert Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie metody conjoint do badania preferencji konsumentów telefonii ruchomej
Use of Conjoint Analysis In Preferences of Mobile Phones Consumers Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 46-54, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Technologie mobilne, Preferencje konsumenta
Mobile technologies, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań preferencji klientów telefonii przenośnej przy wykorzystaniu metody conjoint. Metoda ta jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Artykuł prezentuje użyteczności cząstkowe wybranych zmiennych z podziałem na płeć, rodzaj operatora oraz rodzaj oferty. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of mobile phones consumers' preferences research with the use of conjoint method. This method is one of the methods of multivariate statistical analysis. The paper presents partial utilities of chosen variables in male, offer, and operator divisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 914
  2. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002, s. 172
  3. M. Walesiak: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996, s. 89
  4. J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondaowych rynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 121
  5. M. Walesiak, A. Bąk: Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
  6. M. Walesiak, A. Bąk: Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  7. J. Brzeziński: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1997, s. 370-379.
  8. M. Hundert: Preferencje konsumentów na rynku telefonii komórkowej. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu