BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Specyfika komunikacji marketingowej w organizacjach sieciowych
The Specificity of Marketing Communication in Network Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 69-77, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Komunikowanie
Network organisations, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono specyficzne cechy komunikacji marketingowej w organizacjach sieciowych, rozumianych jako związki autonomicznych firm realizujących wspólne cele. Badania przeprowadzone w 50 organizacjach pokazały, że sprawny system komunikacji marketingowej jest ważnym czynnikiem sukcesu w działalności struktur sieciowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents special attributes of marketing communication in network organizations, understood as connections of autonomic entities aiming at relation of common goals. The research conducted in 50 organizations proved that efficient system of marketing communication is a dominant factor for success in network structures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s 21 i dalsze.
 2. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999, s. 270-271.
 3. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004, s. 88 i dalsze.
 4. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 31-31.
 5. M. Kowalska: Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 27.
 6. P. Dwojacki, B. Nagalski: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 7. Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 283, Z. Malara: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 114-117.
 8. K. Łobos: Organizacja sieciowa. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Red. K. Perechuda. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 97.
 9. J. Curran, R. Jarvis, R. Blackburn, S. Black: Networks and Small Firms: Construct, Methodological Strategies and Some Findings. "International Small Business Journal" 1993, nr 11.
 10. M. Castells: Społeczeństwo w sieci. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 195.
 11. D. Maillat: SMEs Innovation and Territorial Development. 1990. Za: J. Chmiel: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997, s. 139-141.
 12. J. Child, D. Faulkner: Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 1998; J. Cygler: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. [W:] Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002, s. 151-155.
 13. A.K. Koźmiński: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa1999, s. 129 i następne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu