BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Grzegorz (Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Zalech Mirosław (Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Witkowska Katarzyna (Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Tytuł
Narzędzia komunikacji marketingowej wybranych przedsiębiorstw turystycznych
Marketing Communication Tools Used by Selected Tourist Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 140-147
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Formy komunikowania, Przedsiębiorstwo turystyczne
Forms of communication, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania była charakterystyka działań promocyjnych podejmowanych przez wybrane przedsiębiorstwa turystyczne funkcjonujące na terenie miasta Warszawy. Badaniami objęto trzy, znane na rynku turystycznym, firmy: Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Polska" SA, Restaurację Pizza Hut/KFC oraz Hotel Holiday Inn - Warszawa Józefów. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski końcowe. Najważniejszym, z punktu widzenia komunikacji marketingowej, działaniem wydaje się konieczność stosowania Internetu, który jest i będzie narzędziem kluczowym w osiąganiu sukcesu rynkowego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to characterize all the promotional actions which were conducted by the selected tourist companies in Warsaw. The research was conducted in three well-known tourist companies: Travel Agency "Almatour-Poland" S.A., Pizza Hut/KFC chains of restaurants and the Holiday Inn Hotel - Warsaw Jozefow. The summary and the analysis of the evaluated material are made. From the point of view of the marketing communication, the use of Internet seems to be the most important activity, as it is and it will be the key tool to achieve the marketing success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000
  2. L. Garbarski: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998
  3. Ph. Kotler: Marketing Management. Analysis, Planning and Control. Prentice Hall. Englewood Cliffs, 1980
  4. I. Penc-Pietrzak: Strategiczne zarządzanie marketingiem. Key Text, Warszawa 1999.
  5. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 571.
  6. J. Altkorn: Marketing w turystyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 144.
  7. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 122-127.
  8. Ch. J. Holloway, Ch. Robinson: Marketing w turystyce. PWE, Warszawa 1997, s. 165.
  9. J.W. Wiktor: Promocja. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu