BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Sprzedaż osobista w systemie komunikacji marketingowej
Personal Selling in the Marketing Communications System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 171-177, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Sprzedaż osobista, Komunikowanie
Personal selling, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprzedaż osobista mimo tego, że jest najstarszym i najbardziej tradycyjnym elementem promocji-mix przeżywa swój renesans, a zawód sprzedawcy nadal jest poszukiwany na rynku pracy. Rozwój technologii w każdym aspekcie życia i ogólna dostępność wszelkiego rodzaju dóbr we współczesnym świecie paradoksalnie stworzyły sytuację, gdzie komunikacja bezpośrednia występująca w sprzedaży osobistej może być elementem przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Personal selling although being the oldest and most traditional element of promotion mix has now its renaissance and the profession of a salesperson is still in demand in the labor market. The development of technology in every aspects of life as well as the accessibility of goods in contemporary world have paradoxically created a situation in which direct communication found in personal selling may be an element of completive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komunikowanie się w biznesie. Red H. Mruk. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 6.
 2. Strategie marketingowe. Red. H. Mruk. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 177-211.
 3. K. Mazurek-Łopacinska: Sprzedaż bezpośrednia. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 3.
 4. A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996, s. 196.
 5. Ch.M. Futrell: Nowoczesne techniki sprzedaży. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004, s. 31.
 6. M. Łaguna, A. Rudzewicz: Marketing i sprzedaż. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 26.
 7. M. Kowalski: Prawdziwy networkowiec sprzedaje. "Network Magazyn", periodyk branżowy 2005, nr 5.
 8. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 131.
 9. J.M. Fijor: Metody zdobywania klientów czyli jak osiągnąć sukcesy w sprzedaży. Wyd. Fijor Publishing, Warszawa 2001, s. 13.
 10. E. Strzyżewska: Organizacja i technika sprzedaży. Cz. 1. Wyd. eMPi, Poznań 1997, s. 95.
 11. L. Garbarski, U. Kłosiewicz-Górecka, R. Nowacki, A. Olejniczuk-Merta, B. Słomińska, M. Strużycki: Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 1999, s. 228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu