BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Złotkowska Grażyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Komunikacja interaktywna w małych przedsiębiorstwach handlowych
Interactive Communication in Small Trade Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 217-221
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe, Internet
Small business, Commercial enterprises, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na sposoby komunikacji interaktywnej małych przedsiębiorstw, zwłaszcza z klientami. Jest ona prowadzona najczęściej w sposób bezpośredni, osobisty. Pożądane jest komunikowanie się za pomocą nowych mediów, w tym Internetu. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on various ways of interactive communication of small trade companies, especially with their customers. The communication is most frequently conducted directly in a face-to-face manner. Thus, it is desirable that the companies should communicate by means of new media, including internet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Nęcki: Komunikowanie interpersonalne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 71.
  2. Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994, s. 76-77.
  3. R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 1996, s. 160.
  4. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowanie nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 181.
  5. E.M. Cenker: Negocjacje. Wyd. WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2002, s. 42.
  6. M. Drzazga: Uwarunkowania prowadzenia komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa handlowe. [W:] Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 299-300.
  7. M. Jerczyńska: Znaczenie gospodarki elektronicznej dla sektora handlu. [W:] Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 56.
  8. L. Gracz: Znaczenie opt-in i double opt-in dla e-marktingu. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 468.
  9. J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 100.
  10. Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu