BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchacka Małgorzata (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Tytuł
The Analysis of Selected Regional Documents from Poland and the Czech Republic
Analiza wybranych dokumentów regionalnych z Polski i Republiki Czeskiej
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 4, s. 90-103, bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Innowacyjność regionu
Regional development, Regional development strategy, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania będzie analiza porównawcza regionalnych strategii rozwoju w województwie śląskim i okręgu śląsko - morawskim jako dwóch regionów o przemysłowych tradycjach będących w trakcie transformacji - przemian być może prowadzących do powstania regionu wiedzy. Podstawowymi pojęciami prowadzonej analizy będzie innowacyjność i region uczący się. Głównym pytaniem opracowania jest czy w dokumentach polskich i czeskich można znaleźć odniesienia o współpracy obu przemysłowych regionów w zakresie sprzyjającym wspólnemu rozwojowi w kierunku dużego, europejskiego regionu wiedzy. Przyjęte na potrzeby analizy założenie o dużych szansach na stworzenie wspólnego regionu wiedzy ponad granicami, nie potwierdziło się w najmniejszym nawet stopniu. Nie znaleziono żadnych wzmianek o współpracy obu regionów w obszarze wspólnego, strategicznego planowania transferu wysokich technologii, wiedzy, czy kapitału ludzkiego. Nie można także na podstawie przeprowadzonych analiz wskazać szans na spontaniczne tendencje transformacji w kierunku wspólnego regionu wiedzy. Brakuje odniesień do tworzenia sieci instytucjonalnych i międzyludzkich powiązań w ramach wymiany najnowszej wiedzy i wysokich technologii.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to compare regional development strategies in Silesia Province in Poland and the Silesian-Moravian Region in the Czech Republic. Both regions have industrial traditions in the process of transformation. Two basic concepts underpinning this analysis are innovativeness and the learning region. The main question is whether there are references in the Polish and Czech documents favorable to growth towards the large European knowledge region. The adopted assumption of big chance for the creation of common region of knowledge across borders, has not been confirmed. There are no traces of cooperation between these two regions in the area of strategic planning. There are also no spontaneous transformation trends toward a common learning region. Another missing factor is a reference to network of institutional or interpersonal relationships concerning the latest knowledge and high technology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Florida R. L, 1995, Toward the Learning Region, Future, 1995, vol. 27, No. 5, pp. 527-536,
 2. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2004, Illusory entities research "IQ", Contemporary Perpertuum Mobile, Knowledge-based Economy, Learning Regions, Clusters, Bipolar Systems, The Greenhose Effect. Dialogues. Universalism/o. 14, Issue 1/2, p. 91,
 3. Suchacka M., 2014, Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa śląskiego", [Transformation of an Industrial Region towards the Region of Knowledge. Sociological Study of Silesian Voivodeship], Publishing house of the University of Silesia, Katowice.
 4. "Aktualizace Strategickeho Planu Mesta Tfince Do Roku 2013", (Updating the Strategic Plan Tfince to 2013), http://www.trinecko.cz , 20.01.2014.
 5. "Aktualizace strategickeho planu rozvoje statutarniho mesta Ostravy na leta 2009 aż 2015" (Updating The Strategic Plan for the Development of the City of Ostrava 2009 - 2015), https:// www.ostrava.cz, 20.01.2014.
 6. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013", (Local Revitalization Programme of Rybnik for 2007-2013).
 7. http://www.bip.um.rybnik.eu/docs/0911/DOC/GOORU4IT.DOC, 20.01.2014.
 8. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013", (Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship 2003-2013),
 9. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/slaskie_RSI(1 ).pdf, 20.01.2014.
 10. "Regionalni Inovacni Strategie Moravskoslezskeho Kraje 2010-2020", (Regional Innovation Strategy Moravskoslezsky Region 2010-2020), http://arr.cz/cs/inovace/regionalni-inovacni-strategie, 20.01.2014.
 11. "Strategia Rozwoju Bielska - Białej do 2020 roku", (Bielsko - Biała development strategy to 2020), http://www.um.bielsko.pl/bb/dzialy/polityka/doc/strategia2020.pdf, 20.01.2014.
 12. "Strategia Rozwoju Częstochowy - Częstochowa 2025", (Częstochowa development strategy to 2025), http://bip.czestochowa.pl/attachments/download/26323, 20.01.2014.
 13. "Strategia rozwoju miasta. Katowice 2020", (The Development Strategy of the City Katowice 2020), http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2005/12/19/4-52-1068-05z.pdf, 20.01.2014.
 14. "Strategicky plan ekonomickeho a uzemniho rozvoje Statutarniho mesta Opavy pro obdobi 2007-2020", (Strategic Plan for Economic and Spatial Development of the City of Opava for the period 2007-2020), http://www.opava-city.cz, 20.01.2014.
 15. "Strategicky plan rozvoje statutarniho mesta Frydku-Mistku", (Strategic Plan for Development of the City Frydek-Mistek), http://www.frydekmistek.cz, 20.01.2014.
 16. "Strategie rozvoje Moravskoslezskeho kraje na leta 2009 - 2020", (The development Strategy of Moravian-Silesian Region for the years 2009 - 2020), http://www.czso.cz/eng, 20.01.2014.
 17. "Śląskie 2020' Development Strategy of the Śląskie Voivodeship"
 18. http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2011/07/26/1293524050/1311670977.pdf, 20.01.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu