BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jarosław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Elementy wsparcia marki w komunikacji marketingowej
Brand's Assistance Elements in Marketing Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 241-249, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Marka, Komunikowanie
Brand, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych elementów komunikacji marketingowej jest marka. W komunikacji marketingowej związanej z marką zachodzą zmiany. Istotnym zjawiskiem jest stosowanie, obok marki, także elementów wsparcia marki. Badania analizujące reklamy prasowe w ogólnopolskich tygodnikach i dziennikach potwierdzają, że jest to fakt o istotnym znaczeniu. Sformułowano pięć podstawowych modeli komunikacji marketingowej związanej z marką, w tym model zawierający elementy wsparcia marki. (abstrakt oryginalny)

A brand is a general element of marketing communication. There are changes in marketing communication. Using brand's assistance elements in marketing communication is a substantial trend. Research work concerning to appearing of brand's assistance elements in press advertising confirm that it is a fact. Five general models of marketing communication according to brand were created, including the model containing brand's assistance elements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 16.
  2. J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 2001, s. 55.
  3. H. Pringle, W. Gordon: Zarządzanie marką. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008, s. 23.
  4. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 2005, s. 11.
  5. G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002, s. 75.
  6. J. Kall: Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 48.
  7. M. Dębski: Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa 2009, s. 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu