BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drapińska Anna (Politechnika Gdańska), Gołąb Edyta (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań
Universities' Tools of Communication with Candidates - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 289-295, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie
Higher education, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie szkół wyższych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku zmusza je do stosowania działań marketingowych. Jednym z głównych elementów tych działań jest tworzenie nowych i umacnianie już nawiązanych relacji z klientami (studentami). Pierwszym etapem w ramach tego procesu jest komunikowanie się z kandydatami na studia. Aby działania, podejmowane w początkowym stadium tworzenia relacji, były skuteczne powinny bazować na właściwie dobranych narzędziach komunikacji. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule pokazały, które kanały i narzędzia komunikacji odgrywają najważniejszą rolę. (abstrakt oryginalny)

The functioning of higher education in an increasingly competitive market forces them to use marketing actions. One of the main features of these actions is to create new and strengthen already established relationships with clients (students). The first step in this process is communicating with the candidates for study. Those actions taken at the initial stage of the creation of effective relationships should be based on well-chosen tools of communication. The research results presented in this article have shown which of the communication channels plays a key role. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Drapińska: Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej. "Marketing i Rynek" 2006, nr 12, s. 11.
  2. A. Drapińska: Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami. "Marketing i Rynek" 2008, nr 12, s. 15.
  3. D.B. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson III: Encouraging Future Helping Behaviours: The Role of Student-Faculty Relationships in Higher Education Marketing. "Journal of Marketing for Higher Education" 2003, vol. 13(1/2), s. 139.
  4. Ch. Grönroos: The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. "The Journal of Business&Industrial Marketing" 2004, nr 19 (2), s. 102.
  5. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005, s. 32.
  6. A. Lewandowska: Wykorzystanie promocji na rynku usług edukacyjnych na przykładzie Wydziału zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 129.
  7. A. Drapińska: Przekaz ustny - kluczowy element nowoczesnej komunikacji przedsiębiorstwa usługowego. [W:] Nowe trendy w marketingu. Red. A. Drapińska. Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej nr 4, Gdańsk 2005, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu