BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Programy lojalnościowe w placówkach medycznych w świetle badań
Loyalty Programs in Medical Units According to the Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 309-314, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Lojalność klientów, Popyt na usługi medyczne
Customer loyalty, Demand for medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przykładzie placówki świadczącej usługi protetyczne w Rzeszowie przedstawiono rodzaj stosowanych programów lojalnościowych i powszechność korzystania z nich przez usługobiorców. Badania dowiodły, iż wdrożono aż dziewięć programów. W grupie 140 badanych klientów każdy uczestniczył w kilku programach. Największy był udział korzystających z możliwości systematycznego przeglądu protezy, oferty opakowania baterii gratis oraz karty stałego klienta. Programy te, jako narzędzia komunikacji marketingowej, umożliwiły placówce pozyskanie wielu lojalnych klientów. (abstrakt oryginalny)

There are types of used loyalty programs and their popularity among the customers presented in the paper, on the example of a unit rendering prosthetic services in Rzeszów. The research proved that as many as 9 programs were implemented. In the group of 140 studied clients everyone participated in several programs. The biggest was the number of clients taking the opportunity of systematic inspection of dentures, offer of free battery packaging as well as loyalty card. These programs as tools of marketing communication enabled gaining many loyal clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bukowska-Piestrzyńska: Marketing usług medycznych. "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, t. 5, nr 5, s. 17.
 2. R. Gajdecka: Wykorzystanie instrumentarium marketingu-mix w działalności stacjonarnej opieki zdrowotnej. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Rola mediów kreowaniu wizerunku. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 46.
 3. I. Rudawska: Marketing relacji w usługach medycznych - nieuchronne konsekwencje specyfiki sektora. [W:] Innowacje w marketingu 4.0. Uniwersytet Gdański, Sopot 2007, s. 349.
 4. Usługi w gospodarce rynkowej. Red. I. Rudawska. PWE, Warszawa, s. 87.
 5. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 16.
 6. 8 P. Zbiegniewski: Program lojalnościowy w promocji sprzedaży. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 9, s. 24.
 7. M. Tesławski, K. Ziewiec. Programy lojalnościowe - zalety i zagrożenia. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 8, s. 17.
 8. K. de Wulf, G. Odekerken - Schröder, M. de Canniere, C. van Oppen.: What Drives Consumer Participation to Loyalty Programs? A Conjoint Analytical Approach. ,,Journal of Relationship Marketing" 2003, vol. 2, No 1/2.
 9. G. Hajduk: Skuteczność programów lojalnościowych - wybrane aspekty. "Handel Wewnętrzny" 2007, nr specjalny, s. 119-124.
 10. P. Kwiatek: Programy lojalnościowe: budowa i funkcjonowanie. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków-Warszawa 2007, s. 68.
 11. H. Wojnarowska: Programy lojalnościowe w praktyce działań polskich przedsiębiorstw. "Handel Wewnętrzny" 2007, nr specjalny, s. 100-108.
 12. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu