BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Aneta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Konsument i komunikacja marketingowa
Consumer and Marketing Communications
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 315-321
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Konsument, Komunikowanie marketingowe
Consumer, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą marketingu jest komunikacja. Nieustanne zmiany zachodzące na rynku przyczyniły się do innego postrzegania klienta i jego potrzeb. Potrzebna stała się analiza tego, czego klient pragnie i zarazem będzie pragnął w przyszłości. Klient stał się jednostką najważniejszą dla firmy, zatem zrozumienie jego potrzeb oraz podjęcie działań, dzięki którym zdobędzie się lojalność klientów, jest zadaniem niezwykle ważnym. (abstrakt oryginalny)

The essence of marketing is communication. Constant changes appearing on the market contributed to different perception of a customer and his needs. The analysis of what a customer wants and what will be needed in the future is necessary. The customer became the most important unit in the company, so understanding his needs and undertaking actions, which will gain customers loyalty, is an extremely important task. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003, s. 82.
 2. Komunikacja marketingowa. http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_marketingowa (19.06.2009).
 3. M.R. Solomon: Zachowania i zwyczaje konsumentów. One Press, Gliwice 2006, s. 273.
 4. E. Michalski: Zarządzanie. Podręcznik akademicki. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 220.
 5. P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Prentice-Hall, Warszawa 1994, s. 548.
 6. E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 330-331.
 7. M. Tokarz: Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. GWP, Gdańsk 2006, s. 21.
 8. P. Halicki: Niesforna komunikacja. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=06&id_numer=520294 (14.06.2009).
 9. Ph. Kotler, N. Lee: Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności. Wyd. WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 167.
 10. A. Pabian: Nowe oraz niekonwencjonalne formy reklamy. [W:] Nowe trendy w marketingu. Red. M. Daszkowska. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006, s. 73.
 11. A. Zasada: Blog - nowe narzędzie e-marketingu. http://www.modernmarketing.pl/print.php?pg=artb&magnr= 200304&artnr=01(19.06.2009).
 12. Marketing szeptany. http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_szeptany (14.06.2009).
 13. Skuteczny marketing szeptany. http://www.egospodarka.pl/39949,Skuteczny-marketing-szeptany,1,20,2.html (14.06.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu