BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza form komunikacji marketingowej polskich gospodarstw ekologicznych z odbiorcami
Analysis of Marketing Communication Forms Between Polish Ecological Farms With Customers and Receivers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 322-329, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Konsument, Komunikowanie marketingowe, Rodzinne gospodarstwo rolne, Ekologia
Consumer, Marketing communication, Family farm, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano relacje, jakie zachodzą pomiędzy producentami żywności ekologicznej a jej odbiorcami, zarówno tymi pośrednimi (hurtownicy, dostawcy na rynek detaliczny), jak i bezpośrednimi, czyli konsumentami. Analiza form komunikacji marketingowej stosowana przez producentów, konsumentów i pośredników w praktyce pozwala na wypracowanie nowych wspólnych płaszczyzn współpracy i porozumienia pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Wyniki empiryczne badań uzyskano na podstawie danych pochodzących z trzech źródeł: - 220 ankiet przesłanych do gospodarstw ekologicznych na terenie całej Polski, - 92 ankiet skierowanych do firm współpracujących z wymienionymi gospodarstwami, - 187 ankiet przesłanych do konsumentów. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are presented relations that are visible between producers of ecological food and its receivers both indirect (hurts, delivers) and direct- customers. Analysis of marketing communication forms, which are used by producers, customers and indirect sellers, in practice allows creation of new common levels of cooperation and understanding between sellers and buyers. The empiric results of research were based on three sources: - 220 questionnaires sent to ecological farms in Poland, - 92 questionnaires sent to companies that co-operate with mentioned farms, - 187 questionnaires sent to customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. PWE, Warszawa 2002, s. 826.
  2. M. Rószkiewicz: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. T. Wojciechowski: Marketing na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 2003, s. 95-96.
  4. T. Sztucki. Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. Placet, Warszawa 1997, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu