BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw
Implementation of CSR Strategies with Regard to the Environmental Impacts as an Important Element of Strengthening the Competitive Position of Modern Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 4, s. 74-81, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Social Responsibility, Environmental protection, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach. (abstrakt oryginalny)

The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm's competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies' competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Caroll A.B. [1993]: Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Wyd. 2, College Division South-Western Publishing Co, Ohio.
  2. De George R.T. [1995]: Business Ethics. Wyd. 4, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
  3. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. [2001]. COM (2001) 366, Bruksela.
  4. Lewicka-Strzałecka A. [1999]: Etyczne standardy firm i pracowników. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  5. Raynard P. [2002]: Corporate Social Responsibility. United Nations Industrial Development Organization, Wiedeń.
  6. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce [2010]. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
  7. Rybak M. [2004]: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
  8. Tabor J. [2004]: Praktyki społecznej odpowiedzialności (CSR) w małych i średnich firmach. [W:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  9. Żemigała M. [2007]: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu