BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Kulon Monika (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w świetle badań ankietowych
The Influence of Television Advertising on Children According to Survey Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 369-378, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Reklama, Badania ankietowe
Advertising, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzieci uczestniczą w procesie zakupu i konsumpcji dóbr i usług, nie tylko biernie, ale także czynnie. Dlatego od najmłodszych lat stają się podmiotem oddziaływania sprzedawców. Stanowią one jednak specyficznego odbiorcę, nie w pełni świadomego celu i narzędzi tego oddziaływania. Artykuł przedstawia specyfikę dzieci jako odbiorców reklam telewizyjnych oraz wpływ tych reklam na zachowania i umiejętności dzieci. (abstrakt oryginalny)

Children are involved in the purchase and consumption of goods and services, not just passively but actively. Therefore, from the earliest years, they are the subject of vendors' impact. They are, however, a specific recipient, not fully conscious of the purpose and tools of the impact. The paper presents the specificities of children as consumers of television advertising and the impact of advertising on children's behavior and skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Przecławska: Działania marketingowe i reklama a rozwój psychospołeczny dzieci. "Konferencje i Seminaria. Biuletyn Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu" 1998, nr 2 (16), s. 81.
 2. M. Braun-Gałkowska: Reklama telewizyjna a dzieci. "Edukacja i Dialog" 1997, nr 5 (88), s. 15-20.
 3. A. Kozłowska: Reklama - socjotechnika oddziaływania. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 123.
 4. M. Olter: Dzieci w świecie telewizji. "Wychowanie w Szkole" 2006, nr 1, s. 5.
 5. D. Acuff: Kidnaping jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka. Helion, Gliwice 2005, s. 165-185.
 6. P. Kossowski: Dziecko i reklama telewizyjna. Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 1999, s. 154-156.
 7. I. Czerniec, M. Łukasik, M. Starczyk, W. Tuszyńska: Media-przyjaciel czy wróg dziecka. eMPi2, Poznań 2006, s. 53-54.
 8. M. Lindstrom: Dziecko reklamy. Świat KsiąŜki, Warszawa 2005, s. 94-95.
 9. M. Piotrowski: Szkodzi czy pomaga, O reklamie skierowanej do dzieci. "Aktualności telewizyjne" 1996, nr 4, s. 81.
 10. E. Kasztelan: Stan zareklamowania. Alta2, Wrocław 1999, s. 91.
 11. Kwarciak: Co trzeba wiedzieć o reklamie. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 285.
 12. D. Romanowska: Szklane marzenia. "Wprost" 1994, nr 45, s. 33.
 13. T. Jakubowski: Uzależnienie - zagrożeniem wolności człowieka. www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/9909V_05.html (10.05.2008).
 14. J. Bednarek: Multimedia w kształceniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu