BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Robert (Instytut Łączności), Olearnik-Skorek Magdalena (Instytut Łączności, Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w świetle rankingów organizacji światowych
The Information Society Development in Poland in View of the Latest Benchmarkings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim rozwój rynku ICT, znajduje proste przełożenie we wzroście produkcyjności i innowacyjności innych sektorów gospodarki. Nic więc dziwnego, że hasło społeczeństwo informacyjne jest tak popularne, czy wręcz modne. Wyrazem tego są liczne konferencje organizowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe, opracowywane dokumenty rządowe oraz mnogość publikowanych artykułów odwołujących się w swej treści do tej tematyki. Szczególnie teraz, tuż przed 2010 rokiem, duże znaczenie mają międzynarodowe rankingi pomagające ocenić, czy rzeczywiście udało się zrealizować przewodnie hasło Strategii Lizbońskiej, głoszące iż gospodarka Unii Europejskiej do roku 2010 roku ma być najbardziej dynamicznie rozwijającą się i konkurencyjną gospodarką w świecie.(fragment tekstu)

The article presents the results of the latest benchmankings of information society development. It points out all polish weaknesses and gives some advises for improving the situation. The paper shows some good actions that polish government and administration have already taken.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum, Geneva 2008.
  2. The Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum, Geneva 2009.
  3. The Lisbon European Council-An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, DOC/00/7, Brussels, 28 February 2000.
  4. The Lisbon Review Ranking 2008. Measuring Europe`s Progress In Reform, World Economic Forum, Geneva 2008.
  5. Progress report on the single European electronic communications market (14th report), Commission of the European Communities, Brussels, 24.03.2009.
  6. Quantitative Assessment of Structural Reforms: Modelling the Lisbon Strategy, European Commission, Brussels, June 2007.
  7. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzień 2008 r.
  8. www.uke.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu