BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Lucyna (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Zmiany zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych
Changes of Purchasing Behaviors on the Market of Ecological Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 379-385, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Produkty ekologiczne
Consumer behaviour, Ecological product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano stan i tendencje rozwojowe rynku produktów ekologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na determinanty zachowań konsumentów jako czynników dynamizujących lub ograniczających rozwój rynku produktów ekologicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper characterizes state and development tendencies of ecological products market. A particular attention on determinants of the consumer behavior is paid. Influence of these determinants on a dynamics of development of the ecological products market was additionally considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Łuczka-Bakuła: Uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej. "Zeszyty Naukowe-Seria II", Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1995, s. 67.
 2. T. Burger: Uwagi o świadomości ekologicznej. "Przegląd Powszechny" 1986, nr 12, s. 18.
 3. W. Łuczka-Bakuła: Czynniki warunkujące proekologiczne zmiany w modelu konsumpcji. "Człowiek i Przyroda" 1996, nr 4, s. 51.
 4. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998, s. 20.
 5. S. Bonti-Ankomah, K.E. Yiridoe: Organic and Conventional Food: A Literature Review of the Economics of Consumer Perceptions and Preferences. Organic Agriculture Centre of Canada, Canada 2006, s. 32.
 6. R. Cunningham: Who is the Organic Consume. Growing Organic Conference, Red Deer, Alberta, March 11-12 2002.
 7. O'Donovan, P. McCarthy: Irish consumer preference for organic meat. "British Food Journal" 2002, nr 104(3/4/5), s. 353-370
 8. F. Soler, J.M. Gil, M. Sanchez: Consumers' acceptability of organic food in Spain: Results from an experimental auction market. "British Food Journal" 2002, nr 104(8),s. 670-687.
 9. Świadomość ekologiczna konsumentów polskich. Red. A. Wiśniewski. Konsumencki Instytut Jakości, Warszawa 1995, s. 59-60.
 10. I. Mackiewicz-Walczak: Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badań bezpośrednich - czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php? rodzaj=03&id_numer=976806.
 11. F.G. Kaiser, S. Wolfing, U. Fuhrer: Environmental attitude and ecological behavior. "Journal of Environmental Psychology"1999, nr 19, s. 57-60.
 12. K. Nyborg R.B Howarth, K.A. Brekke: Green consumers and public policy: On socially contingent moral motivation. "Resource&Energy Economics" 2006, vol. 28 s. 351-366.
 13. K. Millock, L.G. Hansen, M. Wier, L.M. Andersen: Willingness to pay for organic foods: a comparison between servey date and panel date fron Denmark. Materials the 13th annual EAERE Conference Monterey, 2002, June, s. 73.
 14. W. Łuczka-Bakuła: Rynek Ŝywności ekologicznej. PWE, Warszawa 2007, s. 127.
 15. K. Giannakas: Information asymmetries and consumption decisions in organic food product markets. "Canadian Journal of Agricultural Economics"2000, nr 50,s. 47-49
 16. C. Fotopoulos, A. Krystallis: Organic product avoidance: reasons for rejection and potential buyers identification in a countryside survey. "British Food Journal" 2002, Vol. 104, nr 3/4/5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu