BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki determinujące wybór środków masowego przekazu przez klientów
actors Determining Customers' Choice of Mass Media
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 386-395, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Marketing masowy, Klient, Media
Mass marketing, Customer, Media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na wybór środków masowego przekazu przez klientów. Na wstępie autor opisuje elementy określające wielkość rynku medialnego, przedstawia podstawowe i dodatkowe środki masowego przekazu oraz kryteria ich wyboru przez klientów. Autor prezentuje również wyniki badań własnych dotyczących zachowań czytelników - częstotliwości zakupu prasy oraz kryteria jej wyboru. W artykule zaprezentowano czynniki określające potrzeby i oczekiwania tej grupy klientów, wśród których należy wskazać motywy zakupu oraz treści poszukiwane w prasie. W zakończeniu autor przedstawia poziom i styl życia jako elementy wpływające na konsumpcję środków masowego przekazu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the factors influencing the choice of mass media by customers. At the beginning there are described elements determining the size of mass media market, basic and supplement mass media and criteria of their choice by customers. The author also presents the results of the own research concerning the readers behaviors - the frequency of press purchasing and choice criteria. The paper presents factors determining the needs and expectations of this group of customers, among them motives for purchase and content sought in the press should be shown. In the conclusion the author introduces standard of living and lifestyle as the elements influencing consumption of mass media. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Żabiński: Konsument na rynku prasowym. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2005, s. 126.
  2. G. Światowy: Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa 2006, s. 58.
  3. Cz. Bywalec, L. Rudnicki: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu