BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Březinová Monika (Uniwersytet Południowej Bohemii w Czechach), Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Mobile Communication jako narzędzie współczesnego marketingu - wybrane problemy i rekomendacje
Mobile Communication as a Tool of Modern Marketing - Selected Problems and Recommendations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 407-416, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Technologia, Marketing
Technology, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania nad możliwością wysyłania i percepcją komercyjnych SMSów. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na próbie 500 osób. Respondentami byli mieszkańcy południowych Czech. Do głównych wniosków można zaliczyć to, iż grupa respondentów 16-25 lat jest najbardziej skłonna odbierać komercyjne wiadomości. Decyzję uzależniają jednak od dodatkowych korzyści. SMSy, w porównaniu z klasycznymi metodami komunikacji, mają kilka zalet, jak np. możliwość bezpośredniej interakcji. W artykule podkreślono wyjątkowość tego kanału komunikacji, ale też wskazano na różne problemy związane z wykorzystaniem m-komunikacji jako oferty operatorów komórkowych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses a research on a possibility of sending and perception of commercial SMSes. The survey was conducted by a questionnaire method using a sample of 500 respondents form south Czech Republic. Among the most important results one should point that respondents in age of 16-25 years are the most inclined to receive commercial messages. But their decision depends on additional benefits. There are a few advantages as SMS as a tool of communication is concerned, as a possibility of direct response for example. In the paper a uniqueness of this contact channel is underlined, but some of probable problems connected with m-communication as an offer of mobile operators is shown as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.I. Baruk: Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny. Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 16-17.
  2. N.H Borden: The concept of the marketing mix. "Journal of Advertising Research" 1964, nr 4, s. 2-7.
  3. S. Herman: SMS reference: keeping up with your clients. "The Electronic Library" 2007, nr 4, s. 401-408.
  4. M. Cieślak-Grzegorczyk: "mmm" czyli moralny marketing mobilny. "Modern Marketing" 2001, nr 10, s. 12-14.
  5. Z. Idzikowski: MMS - nowe narzędzie marketera? "Modern Marketing" 2003, nr 4, s. 50-53.
  6. E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji. Red. K. Pankiewicz. Wyd. Helion, Gliwice 2008, s. 24-25.
  7. J. Dhaliwal: The youth cultural icon of the 21st century. "Journal of Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers" 2002, nr 1, s. 29-34.
  8. H. Viita: Wpływ stylu życia na użycie mediów i marketing. "Brief" 2008, nr 1, s. 88-89.
  9. M. Bladoszewska, R. Pallach: Konsumenci ery cyfrowej. "Marketing Serwis" 2002, nr 10, s. 36-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu