BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Event marketing jako forma komunikacji marketingowej
Event Marketing as a Form of Marketing Communications
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 429-436
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe
Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie event marketingu jako narzędzia wspomagającego działania z zakresu komunikacji marketingowej. W opracowaniu zidentyfikowano obszary zastosowania event marketingu w komunikacji marketingowej, którymi są wybrane techniki promocyjne (reklama BTL, promocja sprzedaży, public relations) oraz niektóre działania podejmowane w zakresie komunikacji nieformalnej. Omówione zostały wybrane przykłady wykorzystania eventów w komunikacji marketingowej. Na koniec podkreślono też wagę profesjonalnej organizacji eventów dla osiągnięcia wyznaczonych celów promocyjnych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is presenting event marketing as a supporting tool of marketing communications. The paper defines the event marketing areas of use in marketing communication, which are chosen promotional techniques (BTL advertising, sales promotion, public relations) and some actions of informal communication. There are some chosen examples of using events in marketing communication presented. At the end it is indicated the importance of professional process of event planning and managing for achieving the promotional goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kalinowska-Żeleźnik: Meeting planning jako narzędzie marketingu politycznego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 2. J.T. Russel, W.R. Lane: Reklama wg Ottona Kleppnera. Wyd. Felberg, Warszawa 2000, s. 413.
 3. P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Felberg, Warszawa 2001, s. 614.
 4. Ch. Fill: Marketing Communications. Prentice Hall, London 1999, s. 13.
 5. G. Rosa: Komunikacja marketingowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 9.
 6. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 836.
 7. M. Rydel: Komunikacja jako element marketingu. [W:] Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001, s. 21.
 8. D. Pickton, A. Broderick: Integrated Marketing Communications. Financial Times Prentice Hall, London 2001, s. 535.
 9. J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 242.
 10. R. Ciereszko: Poradnik menedżera. Elementy marketingu. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, Radom 1991, s. 23.
 11. J.A. Meenaghan: The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix. "International Journal of Advertising" 1991, nr 10(1), s. 39.
 12. W. Popławski, B. Bielicka: Public relations, jako kulturowy i organizacyjny element strategii przedsiębiorstw na przykładzie branży napojów alkoholowych. [W:] Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw. Red. K. Krzakiewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Poznań-Piła 2001, s. 142.
 13. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 12.
 14. A. Mitko: Odświeżanie eventu. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 5, s. 16.
 15. D. Kolber: Markowe wydarzenia."Marketing w Praktyce" 2003, nr 11, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu