BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowski Michał (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie)
Tytuł
Kreatywne wykorzystanie komunikatu niewerbalnego w reklamie
Creative Use of Nonverbal Message in Advertisement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 447-454, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Reklama, Komunikowanie werbalne i niewerbalne
Communication, Advertising, Verbal and non-verbal communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reklama, będąca jednym z narzędzi komunikacji marketingowej, dostarcza odbiorcom przekazu zarówno treści o charakterze werbalnym, jak i niewerbalnym. W opracowaniu przedstawiono możliwość kreatywnego wyróżnienia przekazu reklamowego z wykorzystaniem elementów niewerbalnych, koegzystujących z tradycyjnym przekazem werbalnym. Podkreślono tym samym możliwość zwiększenia efektywności przekazu reklamowego, dzięki kreatywnemu wykorzystaniu treści niewerbalnej, wzmacniającej przekaz werbalny. (abstrakt oryginalny)

The advertisement, being one of the tools of marketing communication, contains two different kind of messages - verbal and nonverbal. The paper indicates the possibilities of advertising process creative differencing using nonverbal elements, co-existing with traditional verbal messages. The author also emphasizes the possibility of increased efficiency of advertising process dude to creative use of nonverbal message, strengthening the verbal communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Strużycki, T. Heryszek: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Difin, Warszawa 2007, s. 32.
  2. H. Krugman: Why three exposures may be enough. "Journal of Advertising Research" 1972, no. 12, s. 11-14.
  3. K. Albin: Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 33.
  4. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001, s. 35.
  5. Pavio: Mental imagery in associative learning and memory. "Psychological Review" 1969, no 76, s. 241-264.
  6. Information processing research in advertising. Red. R. Harris. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York 1983, s. 287.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu