BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Gajek Katarzyna (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Nowoczesne formy komunikacji hotelu z klientem
Modern Forms of Hotel Communication With Clients
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 468-476, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Marketing mobilny
Mobile marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie społeczeństwa sieciowego dynamicznym zmianom podlegają narzędzia marketingu usług turystycznych. Dobrym przykładem jest rozwój nowoczesnych, internetowych form komunikacji z klientem hotelu. Stopniowo wprowadzane są internetowe systemy rezerwacji hotelowej o ogólnoświatowym zasięgu. Systemy te dają możliwość swobodnego kształtowania produktu turystycznego przez klienta. (abstrakt oryginalny)

In the day of network society marketing tools of tourist services change dynamically. Appropriate example could be development of modern, via Internet forms of hotel communication with clients. Gradually there are implemented global scope web systems of hotel reservation. That new systems give a possibility of freely forming tourist product by clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Domański, P. Kowalski: Marketing dla menedżerów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 260-261.
  2. What is Marketing? Red. A.J. Silk. Wyd. Harvard Business Scholl Press, Boston, Massachusetts 2006, s. 59-60.
  3. J.M. Morawski: Dominanty ujęć systemowych. [W:] Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Red. J.M. Morawski. Wyd. Estrella, Warszawa 2002, s. 115.
  4. J. Stankiewicz: Komunikowanie się w organizacjii. Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 54.
  5. J. Rzepecki: Społeczność efektywnym nośnikiem przekazu reklamowego. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php? numer=27&id=602.
  6. K. Kelly: Nowe reguły nowej gospodarki. Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001, s. 10.
  7. S. Robbins, D. DeCenzo: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 95.
  8. B. Bishop: Marketing globalny ery cyfrowej. PWE, Warszawa 2001, s. 19.
  9. Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. Red. B. Filipiak, A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 140.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu