BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśkowski Zygmunt (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie ambush marketingu w promocji przedsiębiorstwa
The Use of Ambush Marketing in Enterprise Promotion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 482-489, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Promocja przedsiębiorstwa
Promotion of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje alternatywną wobec sponsoringu formę komunikacji marketingowej jaką jest ambush marketing. Wykorzystanie atrybutów oraz skojarzeń, jakie wywołuje wydarzenie sportowe w komunikatach promocyjnych, bez konieczności nabywania praw sponsorskich jest stosowane zarówno przez globalne koncerny jak i małe przedsiębiorstwa. Możliwości, jakie wiążą się z ambush marketingiem postrzegane są w kategoriach pozytywnych przez podmioty go stosujące, natomiast stają się realnym zagrożeniem dla sponsorów oraz organizatorów imprez sportowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an alternative form of marketing communication towards sponsoring, which is ambush marketing. The use of attributes and associations of a sport event in promotional messages without the necessity of buying sponsor privileges is implemented by both global concerns and small enterprises. The possibilities of ambush marketing are positively perceived by entities using it, however they become a real thread for sponsors and organizers of sport events. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.L. Irwin, W.A. Sutton, L.M. McCarthy: Sport promotion and sales management. Human Konetics, Champaign, 2002, s. 211.
  2. T. Sporek: Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 176-182.
  3. M. Datko: Sponsoring. Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2003, s. 178-180.
  4. A. Sznajder: Marketing sportu. PWE, Warszawa 2008, s. 220-227.
  5. W. Lagae: Sports Sponsorship and marketing communications. Pearson Education, 2003, s. 215-217.
  6. Z. Waśkowski: Poparcie osobiste jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. "Marketing i Rynek" 2004, nr 8.
  7. H. Schlossberg: Sports marketing. Blackwell Publisher Ltd., Malden 1997, s. 29-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu