BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawozdawczość biznesowa jako narzędzie komunikacji z inwestorami
Business Reporting as a Communication Tool With Investors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 490-499, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość, Przedsiębiorstwo, Inwestor indywidualny, Komunikowanie marketingowe
Reporting, Enterprises, Individual investors, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesna sprawozdawczość biznesowa stanowi dziś niemałe wyzwanie dla zarządów spółek, zwłaszcza wobec wymagań, które stawia rynek kapitałowy. Wzrasta bowiem akceptacja prawa akcjonariuszy do wyczerpującego przepływu informacji, a inwestorzy - aby podjąć decyzję o zaangażowaniu kapitału - domagają się, w ramach tzw. relacji inwestorskich, kompleksowego i jasnego obrazu aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz perspektyw jego rozwoju. Wpisując się w ten nurt, celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą obecnie w sprawozdawczości, będącej jednym z narzędzi komunikowania się przedsiębiorstwa z szeroko rozumianym otoczeniem rynkowym. (abstrakt oryginalny)

Modern business reporting is a challenge for companies' executive boards, especially in front of requirements of capital markets. There is a growth of shareholders rights acceptance for comprehensive information flow and investors - in order to make a decision to involve their capital - require, within the framework of investor's relations, obtaining a complex, comprehensive and clear picture of current company's situation and growth perspectives. Recognizing this trend, the objective of the paper so paying attention on changes that currently take place in reporting standards, which are one of standard tools of communication with widely perceived market's environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Niedziółka "od dostępności dokładnych i kluczowych informacji o przedsiębiorstwach i ich perspektywach zależy efektywna alokacja kapitałów inwestorów". Za: D.A. Niedziółka: Relacje inwestorskie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.14.
 2. M. Remisiewicz: Nowe technologie w relacjach inwestorskich. [W:] Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 596.
 3. M. Marcinkowska: Raportowanie wartości spółki dla inwestorów. [W:] Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 626.
 4. A. Gajewska-Jedwabny: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości. [W:] Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuziemek. Poltext, Warszawa 2004, s. 452-459.
 5. M. Marcinkowska: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, OE, Kraków 2004, s. 9.
 6. A. Black, P. Wright, J.E. Bachman: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 276.
 7. A. Gajewska-Jedwabny: Raportowanie wartości. "Parkiet" 2005, nr 24. Za: http://www.piri.pl/pol/pressrm/ 05_11_24par.pdf (9.06.09).
 8. T. Cebrowska: Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60), SKwP, Warszawa 2001.
 9. T. Dudycz: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005, s. 215-217.
 10. M. Marcinkowska: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy. [W:] Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuziemek. Poltext, Warszawa 2004, s. 84.
 11. M. Marcinkowska: Bilans zasobów niematerialnych. Controlling, Forum Media, Warszawa 2004.
 12. M. Pawłowski: Komunikacja korporacyjna to narzędzie zwiększania wartości przedsiębiorstwa. "Parkiet" 2008, nr 14. Za: http://www.piri.pl/pol/press-rm/Parkiet_April_2008.pdf (9.06.09).
 13. T. Collis: Finansowe public relations. W: Public relations w praktyce. Red. A. Gregory. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu