BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drygas Mirosław (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Zmiany w rolnictwie USA w świetle Spisu Rolnego 2012
US Agriculture Revealed by the Agricultural Census of 2012
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2014, nr 4, s. 99-113, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Powszechny Spis Rolny, Rolnictwo, Użytkowanie ziemi, Użytki rolne, Grunty rolne, Wartość rynkowa, Produkcja rolna, Ceny produktów rolnych, Środki publiczne, Analiza danych statystycznych
Agricultural Census, Agriculture, Land use, Agricultural land, Arable land, Market value, Agricultural production, Agricultural prices, Public funds, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Wopracowaniu przedstawiono główne wyniki spisu rolnego przeprowadzonego w USA w 2012 roku. Na tej podstawie i w odniesieniu do trzech poprzednich spisów przedstawiono główne kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie amerykańskim. Stwierdzono kontynuację procesu koncentracji gospodarstw, przy jednoczesnym znacznym ubytku ziemi rolniczej. Zanotowano proces starzenia się farmerów oraz silne występowanie zjawiska dwuzawodowości. Zaobserwowano rosnącą kapitałochłonność produkcji rolniczej w warunkach niekorzystnego kształtowania się nożyc cen. Jednocześnie stwierdzono zmniejszanie się roli renty politycznej na rzecz renty ekonomicznej w kształtowaniu dochodów w rolnictwie. Wykazano, że mniej niż połowa farm uzyskiwała zysk netto. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main results of the Census of Agriculture conducted in the US in 2012. On this basis and in relation to the three previous censuses were presented the main directions of structural changes in agriculture. It was observed continuation of the process of concentration of farms in parallel with a significant loss of agricultural land. It was found the aging of farmers and strong a phenomenon of pluriactivity. It was showed an increase of capital intensity of agricultural production in terms of unfavorable changes in the indexes of prices paid and received by farmers. At the same time it was found reduced role of the political annuity and increased the economic annuity in shaping income in agriculture in the United States. It has been shown that less than half of the farms gained a net profit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Amerykański Farm Bill i WPR Unii Europejskiej po 2013 roku, M. Drygas (red.), 2009: IRWiR PAN, Warszawa.
  2. 2012 Census of Agriculture, United States, Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, USDA - NASS, May 2014.
  3. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, praca zbiorowa pod kierownictwem W. Poczty. 2013, GUS, Warszawa.
  4. Rolnictwo w 2012 roku, 2013, GUS, Warszawa.
  5. Statistical Abstract of the United States, 2012, U.S. Census Bureau.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu