BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartusik Katarzyna (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Specyfika zarządzania projektami informatycznymi : ocena efektywności
Specificity of the Project Management Computer : Evaluation of the Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2012, z. 8, s. 9-23, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Planowanie projektów informatycznych, Ocena efektywności
Project management, Planning of IT projects, Effectiveness evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Projekty informatyczne mają specyficzny charakter. Jest to związane z faktem, że rezultat końcowy na etapie koncepcji jest trudny do jednoznacznego określenia, nieustannie podlega zmianie. Uwzględniając obecne rozwiązania wykorzystywane w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami projekty te nabierają szczególnego znaczenia. Potwierdzeniem tego jest nieustannie rosnąca liczba projektów IT realizowanych w ostatnich latach w organizacjach. Dzisiaj mówimy o społeczeństwie informacyjnym, o gospodarce opartej na wiedzy, co w sposób bezpośredni przekłada się na opracowywanie i wdrażanie tego typu rozwiązań do organizacji. Projekty informatyczne pozwalają na redukcję kosztów, zwiększenie zysków, a w szczególności otwierają nowe możliwości organizacjom w zakresie ich dalszego rozwoju i bycia konkurencyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie istoty projektów informatycznych, przedstawienie systemu zarządzania projektami oraz przedstawienie metod wykorzystywanych w zakresie oceny ich efektywności.(fragment tekstu)

Article covers issues of it projects, taking into account the evaluation of their effectiveness. In the article attention is concentrated on the following issues: the essence of it projects, it projects management system of project life cycle and discusses the methods used in the evaluation of their effectiveness. The method presented in the article includes not only their definition but also the extent of their practical application.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmerski M., Efektywny ekonomicznie projekt, http://www.4pm.pl/dodruku/efektywny_ekonomiczn. (20.09.2009.
 2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Warszawa 1999.
 3. Kasiewicz S., Rogowski W., Nowe impulsy w ocenie opłacalności projektów z obszaru IT, CEO Magazyn top Managerów, http://ceo.cxo.pl/artykuly/55551/Nowe.impulsy.w.ocenie.oplacalnosci.projektow.z.obszaru.IT.htmlITw. ocenie.oplacalnosci.projektow.z.obszaru.IT.html
 4. Kilijański W., Porady ekspertów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2006, Warszawa 2006.
 5. Lech P., Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytet w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 6. Łopacińska T., Kalinowska-Iszkowska M., Narzędzia firmy IBM do wspomagania procesów planowania i realizacji projektów informatycznych, I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny, 1999.
 7. Marshall A., Principles of Economics, Vol. 1, MacMillan & Co., New York 1890.
 8. Rombach H.D., Bradford T.U., Improving Software Maintenance Through Measurement, Proc. Of the IEEE, Vol.77, No 4, April 1989.
 9. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Rytelewska K., Siemieniuk N., Siemieniuk T., Problematyka zastosowania wybranych metod kontroli kosztów usług informatycznych w przedsiębiorstwie, materiały konferencyjne 2011, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/090.pdf
 11. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2004.
 12. Szyjewski Z., Piwowarski M., Ocena opłacalności inwestycji informatycznych,mat.Konferencyjny Human Resorce, Gdańsk 1999.
 13. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Strassmann P.A., The Business Value of Computers, Information Economics Press, CT., 1990.
 15. Szyjewski Z., Współczesne wyzwania zarządzania projektami informatycznymi, http://www.4pm.pl/artykul/wspolczesne_wyzwania (20.09.2009).
 16. Wrycza ST., Projektowanie systemów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu