BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalkowski Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Promocja w Internecie w świetle przeprowadzonych badań
Promotion In Internet According to Conducted Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 539-547, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Promocja, Internet, Badania marketingowe
Promotion, Internet, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreowanie działalności firm w oparciu o możliwości, jakich dostarczają technologie internetowe stało się już powszechną praktyką. Dotyczy to również prowadzonej tą drogą promocji, a głównie reklamy. Przeprowadzone badania wykazały, ze firmy chętnie korzystają z dostępnego wachlarza narzędzi promocji internetowej, a szczególnie z witryny firm i produktów. Zdaniem badanych promocja w Internecie to: wysoka skuteczność, łatwość kontroli oraz oszczędność czasu i pieniędzy. (abstrakt oryginalny)

The creation of the activity of companies, based on the possibilities provided by Internet technologies, becomes the common practice. It also concerns the promotion mainly advertising, provided by the same way. The conducted research has shown that companies often make use of the available tools of Internet promotion, especially the company's and product's websites. In the respondents' opinion the internet promotion is: highly efficient, easy to control and saves time and money. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Konikowski: ABC reklamy on-line. "Magazyn Internet" 1999, nr 2. s. 52, www.mi.com.pl.
  2. J. Adamczyk: Cechy reklamy internetowej. http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk46.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu