BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocurek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Strategia organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej
Organization Strategy as a Source of Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2012, z. 8, s. 43-51, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Przegląd literatury, Badania porównawcze
Corporation strategies, Competitive advantage, Literature review, Comparative examination
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wieloaspektowa analiza strategii przedsiębiorstwa jako czynnika kreowania przewagi konkurencyjnej. Przez ostatnich kilkanaście lat niezwykłym zainteresowaniem ze strony zarówno nauki jak i praktyki cieszą się metody planowania i implementacji strategii. Obejmują one obecnie silnie rozbudowaną, wzajemnie powiązaną grupę liczącą kilkadziesiąt metod postępowania, przydatnych w formułowaniu strategii organizacji i jej późniejszej implementacji. Efektywne wdrożenie zintegrowanego planu działania może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności organizacji. W tym celu autor przeprowadzi analizę porównawczą koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej według dwóch nurtów. Opracowanie powstało na podstawie przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznych pozycji naukowych.(fragment tekstu)

This article aims to identify the business strategy as a factor in creating competitive advantage. For the past several years the strategy planning and implementation methods enjoy a remarkable interest from both science and practice. These include currently the highly developed, interrelated group numbering tens methods of action, useful in formulating strategy for the organization and its subsequent implementation. Effective implementation of an integrated plan of action understood as the art of coordination undertaken long-term projects can contribute to increasing the competitiveness of the organization. For this purpose, the author carried out a comparative analysis of the concept of building a competitive advantage by two trends: positional and resource schools. The article will be based on review of national and international scientific literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985.
 2. Barczak B.,Bartusik K., Wybór strategii działania przedsiębiorstwa. Pomocnicze materiały dydaktyczne,Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999.
 3. Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., i inni, Strategie rozwoju organizacji, Kraków, Antykwa, 2002.
 4. Galata S., Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004.
 5. Gliński B., Kuc B.R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Warszawa, Wydawnictwo Key Text, 1996.
 6. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
 7. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Warszawa, Difin, 2001.
 8. Jagiełło E.M., Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, 2008.
 9. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 1996.
 10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 11. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 12. Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Warszawa-Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 13. Stanienda J., Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Tarnów, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 2006.
 14. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń, Dom Organizatora, 2002.
 15. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.
 16. Śmigielska G., Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007.
 17. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu