BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wykorzystanie informacji on-line w zarządzaniu marketingowym
The Use of Online Information For Marketing Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 559-566, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Informacja masowa, Zarządzanie marketingowe
Mass information, Marketing management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono paradygmat podejmowania decyzji marketingowych. Podjęto także próbę oceny użyteczności informacji on-line. Omówiono wpływ postępu technologii informacyjnej na tworzenie marketingu mix. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the paradigm of making marketing decision. An attempt was made to estimate the usefulness of online information. The impact of technology information progress on marketing mix formation was under consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Michalski: Zarządzanie. Podręcznik akademicki. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 16-18.
  2. E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 47-48.
  3. F. Krawiec: Marketing w firmie przyszłości. Difin, Warszawa 2005, s. 31-33.
  4. L. Gracz: Nowoczesny system informacji marketingowej. [W:] Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 55-57.
  5. S.P. Robins, M. Coulter, R. Stuart-Kotze: Management. Prentice Hall, Scarborough 2000, s. 39.
  6. R.A. Kerin, R.A. Peterson: Strategic Marketing Problems. Prentice Hall, New Jersey 2004, s. 12.
  7. Ph. Kotler, K. L. Keller: Marketing Management. Prentice Hall, New Jersey 2006, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu