BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górecki Jan (Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences), Halicka Ewa (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Human and Social Capital in Agricultural and Rural Development (Polish Experiences)
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 6(21), s. 33-40, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kapitał społeczny, Rozwój rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich, Zdrowie
Human capital, Social capital, Rural development, Rural development, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Authors define and explain the meaning of two concepts, namely human and social capital and their influence on the socio-economic progress in agriculture and rural areas. The presented studies and analyses point to the link between the growing role of these two factors and the general socio-economic progress. A major part of the paper is devoted to analysing the past and current state of human and social capital in Poland, focusing on their deficiencies and the need to improve their quality. In conclusion the authors note that the significant inflow of financial means after the the Polish accession to the EU as well as structural and administrative changes will not bring in full the possible benefits in the future unless there is an improvement in quality and an increase of creative participation of the human and social capital. The health aspect is also explored in the paper as a crucial element influencing human capital in the Polish rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture and Food Economy. [2008]. Ministry of Agriculture and Rural Development. [Available at:] http://bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=33126. [Accessed September 2009].
 2. Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. [2003]. Kłodziński M., Dzun W. (eds.). IRWiR PAN, Warsaw.
 3. Demographic Yearbook 2007. [2007]. GUS (Central Statistical Office), Warsaw.
 4. EU-SILC Report. [2008]. Income and living conditions of the population in Poland. Central Statistical Office, Warsaw.
 5. Fedyszak-Radziejowska B. [2003]: Nowe elity i nowe organizacje lokalne wobec starych problemów wsi. Wieś i Rolnictwo vol. III supplement, pp. 49-61.
 6. Frenkiel L. [2003]: Ludność zatrudniona i bezrobotna na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warsaw, 215 pp.
 7. Gellynck X., Halicka E., Viaene J. (2002): New institutional economics as a tool for improving transaction governance in the Polish fruit sector. Journal for East European Management Studies, vol. 7, no. 2, pp. 142-161.
 8. Górecki J. [1970]: Kierownictwo w gospodarstwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych seria D, vol. 129.
 9. Halicka E., Rejman K. [2006]: Powiązania poziome jako narzędzie umacniania pozycji rynkowej producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo, pp. 132-142.
 10. Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. [2006]. Szafraniec K. (ed.). IRWiR PAN, Warsaw.
 11. Moszczeński S. [1947]: Rachunkowość gospodarstw wiejskich. Biblioteka Puławska, nr 98, Warsaw.
 12. Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU monitoring VII. [2003]. Morody M., Wilkin J. (eds.). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Fundacja im. Friedricha Eberta, Cracow.
 13. Stan zdrowia ludności Polski 2004 r. [2006]. GUS, Warsaw. [Available at:] www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_stan_zdrowia_2004.pdf. [Accessed September 2009].
 14. Statistical Bulletin [2008] no. 4.
 15. Szukiełojć-Bieńkuńska A. [2008]: Ubóstwo w Polsce. VIII Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej "Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2009-2010. Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?". Belweder, Warszawa.
 16. Szponar L., Sekuła W., Rychlik E., Ołtarzewski M., Figurska K. [2003]: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Instytut Żywności i Żywienia, Warsaw.
 17. Polska wieś i rolnictwo - Raport z badań 2007. [2008]. Pentor Research International. [Available at:] http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&AnnouncementId=9279&ModulePositionId=2199. [Accessed September 2009].
 18. The Human Factor in Agricultural Management [1970]: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu